Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


VISUAL BASIC.NET TUTORIJAL

Provjera vrijednosti (Select Case)

U prošlom tutorijalu smo pričali o provjerama, točnije o if...then blokovima.
U ovom tutorijalu ćemo pričati također o provjerama, ali sa Select Case
naredbom.

Provjera pomoću Select Case naredbe se vrši na slijedeći način:


Dim Vrijednost As Boolean

Select Case Vrijednost
Case False
MsgBox("False")
Case True
MsgBox("True")
End Select


Kao što vidimo, u prvoj liniji naredbe definiramo vrijednost koju želimo provjeriti.
Select Case Vrijednost


Blok ove provjere se završava sa naredbom End Select.

Usporedbu vrijednosti vršimo preko naredbe Case [Vrijednost_Za_Usporedbu].
A ispod usporedbe pišemo kod koji će se izvršiti ako usporedba bude točna.


Slijedi još jedan primjer korištenja Select Case naredbe.


Dim Vrijednost As Integer

Select Case Vrijednost
Case 1
MsgBox("Los")
Case 2
MsgBox("Dovoljan")
Case 3
MsgBox("Dobar")
Case 4
MsgBox("Vrlodobar")
Case 5
MsgBox("Odlican")
Case Else
MsgBox("Neocjenjen")
End Select


U ovom primjeru ste vjerovatno primjetili liniju koda Case Else. Kod koji
se nalazi ispod ove linije koda biti ce izvršen samo ako nijedna prijašnja usporedba
nije bila točna._________________________

Autor ovog tutorijala: SchmRz

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012