Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 TEORIJA PROGRAMIRANJA

Logički operatori

Prije svega prvo da pojasnim neke pojmove koji će se koristiti u ovom tekstu:
Operator – operator je «funkcija» koja djeluje na varijable tako da im mijenja strukturu bitova.
Unarni operator – operator koji djeluje na jednu varijablu (primjer: NOT operator)
Binarni operator – operator koji djeluje na dvije varijable (primjer: AND operator)

E sad da malo pojasnim što su to logički operatori. Logički operatori su unarni i binarni operatori koji se baziraju na osnovama logike i na njenim aksiomima i teoremima. Gdje se koriste logički operatori u računalstvu? Logički operatori su osnova rada svakog računala i neizostavan dio svakog računalnog programa. Mnoge računske operacije se baziraju na logičkim operatorima i bez njih ne bi postojale kao takve u računalstvu.

Sad ću navesti neke osnovne logičke operatore, njihove definicije i tablicu istinitosnih vrijednosti.

NOT operator
NOT operator je unarni operator koji negira bitove zadane varijable.

Reprezentacija: C/C++: ! (uskličnik) VB: Not
Upotreba: C/C++: int b = !a; VB: b = Not a
Primjer:
A: 10010011
B: 01101100 (Rezultat operatora)

Istinosna tablica:

!1 := 0
!0 := 1

AND operator
AND operator je binarni operator koji kombinira bitove prve i druge varijable. AND operator ima vrijednost bita 1 onda i samo onda ako su bitovi iz obiju varijabli jednaki 1. U protivnom rezultat je 0.

Reprezentacija: C/C++: & VB: And
Upotreba: C/C++: int c = a & b; VB: c = a And b
Primjer:
A: 10010011
B: 01110101
C: 00010001 (Rezultat operatora)

Istinosna tablica:

1 & 1 := 1
1 & 0 := 0
0 & 1 := 0
0 & 0 := 0

OR operator
OR operator je binarni operator koji kombinira bitove prve i druge varijable. OR operator ima vrijednost bita 1 onda ako barem jedna od varijabli ima vrijednost bita 1. U protivnom rezultat je 0.

Reprezentacija: C/C++: | VB: Or
Upotreba: C/C++: int c = a | b; VB: c = a Or b
Primjer:
A: 10010011
B: 01110101
C: 11110111 (Rezultat operatora)

Istinosna tablica:

1 & 1 := 1
1 & 0 := 1
0 & 1 := 1
0 & 0 := 0

XOR operator
XOR operator je binarni operator koji kombinira bitove prve i druge varijable. XOR operator ima vrijednost bita 1 onda i samo onda ako jedna od varijabli ima vrijednost bita 1 . U protivnom rezultat je 0.

Reprezentacija: C/C++: ^ VB: XOr
Upotreba: C/C++: int c = a ^ b; VB: c = a XOr b
Primjer:
A: 10010011
B: 01110101
C: 11100110 (Rezultat operatora)

Istinosna tablica:

1 & 1 := 0
1 & 0 := 1
0 & 1 := 1
0 & 0 := 0

Ovo su samo neki osnovni logički operatori. Postoje i ostali operatori koji su nastali kao kombinacija osnovnih operatora (NAnd, NOr, …).


_________________________

Autor ovog tutorijala: Stazh

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012