Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 TEORIJA PROGRAMIRANJA

Funckije (potprogrami)

Da bismo mogli definirati što je funkcija prvo moramo definirati pojam potprograma.
Potprogram je samostalna programska struktura koja je uključena
u glavni program. Koriti se za rješavanje posebnog problema (namjena
potprograma se posebno određuje).
Funkcija je potprogram koji na kraju svoga izvršavanja vraća varijablu određenog tipa kao rezultat izvršavanja potprograma.

Korištenjem funkcija, dio koda koji se više puta ponavlja možemo izolirati (napraviti funkciju) i tako smanjiti veličinu samog programa, ali to nije jedini razlog zbog čega ih koristimo. Pomoću funkcija velike probleme razbijamo na manje, lakše rješive probleme («divide and conquer» - «podijeli i zavladaj» metoda). Moramo biti pažljivi kod dijeljenja programa na potprograme (funkcije) da ne bi na kraju došlo do kompliciranja koda -nepotrebnim skakanjem iz jedne podrutine u drugu.

Većina programskih jezika dozvoljava prosljeđivanje parametara funkciji. Parametar funkcije je varijabla koju program ili potprogram prosljeđuje funkciji na obradu. U matematici kod funkcija jedne varijable (f(x)), mi funkciji f(x) prosljeđujemo varijablu x a kao rezultat funkcije dobivamo y (varijablu). Ti isti principi su primijenjeni na računarstvo.

Povratna vrijednost funkcije je varijabla koju funkcija vraća kao rezultat izvršenja niza operacija. Neki programski jezici dozvoljavaju da funkcija ne vraća vrijednost ( u C/C++-u to su funkcije void tipa, u VB-u su to Sub potprogrami).

Kod izvršavanja programa, računalo samo vodi računa o «call stacku» (stablu pozivanja funkcija). Pravilo je da se izvršavanje (PC – «program counter») uvijek mora vratiti iz funkcije natrag u glavni dio koda iz kojeg je pozvana funkcija. Nakon izvršenja svih funkcija («call stack» za ovaj program ostaje prazan) i izvršenja svih operacija iz glavne podrutine («main» funkcija) program završava.
_________________________

Autor ovog tutorijala: Stazh

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012