Oglasi  
     
  Prijatelji  
     

Windows servisi - dopuna - LAN & ADSL

Važno za pročitati ako imate eksterni ADSL modem i želite podešavati aktivnost servisa.

Podešavanjem aktivnosti nekih servisa vezanih za LAN može se dogoditi da se računalo zablokira kada se želite spojiti na internet putem eksternog ADSL modema.
Problem je u tome što eksterni ADSL modemi (a možda i ostali eksterni modemi, neznam) rade na sljedećem principu:
računalo - ADSL modem - davatelj usluga

Modem sa davateljem usluga komunicira na standardni način koristeći telefonsku žicu ali računalo sa modemom komunicira drugačije, putem USB-a, na način kojim komunicira lokalna mreža (LAN) između, npr. dva računala. Zbog toga svi procesi u našem popisu koji su vezani za LAN vezani su i za ADSL, te njihovo podešavanje utječe na rad ADSL-a.
Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012