Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zadatak
Author Message
iggy_pop Offline
Novi korisnik
*

Posts: 39
Joined: Dec 2007
Reputation: 1
Post: #41
RE: Zadatak
Pozdrav

Počeo sam da radim malo ovaj zadatak, i zapeo sam.
Code:
Pitanja koje ce nas prog pitat:
ime datoteke.txt
izbor što želite računati
a) plaće radnika, trošak i zaradu na picima, zajedno s kirijom(ako postoji) i komunalijama
b) plaće radnika objekta
c) trošak i zaradu na picima
d)izlaz

Dali je objekat po najmom?
Racun za struju od proslog mjeseca
Racun za vodu od proslog mjeseca

Koliko ste  imali vrsta zestokih pica?
Naziv pica
Koliko ste litara kupili toga pica
Kolika je nabavna cijena toga pica
Koliko ima doza u 1l
Koliko iznosi jedna doza toga pica
Koliko ste prodali doza

Koliko ste imali vrsta flasiranih pica?
Naziv pica
Koliko ste gajbi kupili toga pica
Koliko dodje u 1 gajbi ambalaza
Nabavna cijena gajbe
Koliko iznosi jedna ambalaza
Koliko ste prodali

Koliko konobara radi u tom objektu
Koliko šankera
Koliko DJ-eva
Dali imate svirke u caffe-u
Ako da koliko ste ih platili
Koliko dnevnica odradi svaki konobar tokom jednog mjeseca
Kolika je dnevnica

Ukupna zarada za prethodni mjesec je
Zarada na pa svakom posebno i da sam izračuna na čemu si najviše zaradio
Najviše si zaradio na npr. kavama
Nešto sam počeo radit, al se još slabo snalazim.
Code:
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>

void main(){
char odgovor,najam,naziv_zpica[10];
int i_najam=0,i,broj_zpica,litre_zpica,doza_zpica,pdoza_zpica;
float i_struja,i_voda,ncijena_zpica,pcijena_zpica;
printf("\nSto zelite racunati?\n");
printf("\na)Place uposlenika, trosak i zaradu na picima, najmom (ako postoji) te reziju\n");
printf("b)Place uposlenika objekta\n");
printf("c)Trosak i zaradu na svim picima\n");
printf("d)Izlaz\n");
scanf(" %c", &odgovor);

if (odgovor== 'a')
{
printf("Dali je objekat pod najmom? \n");
printf("Objekat je pod najmom........1\n");
printf("Objekat nije pod najmom......2\n");
scanf(" %s", &najam);
if(najam==1){
printf("Iznos najma je");
scanf(" %d", &i_najam);}

printf("Racun za struju iznosi....");
scanf(" %f" ,&i_struja);
printf("Racun za vodu iznosi......");
scanf(" %f",&i_voda);
printf("Koliko ste vrsta zestokoga pica imali?");
scanf(" %d",&broj_zpica);
for(i=0; i<broj_zpica; i++);
        printf("Naziv zestokoga pica");
        scanf(" %c",&naziv_zpica[i]);
        printf("Koliko ima doza u 1l %c e" naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d",&litre_zpica);
        printf("Kolika je nabavna cijena %c e" naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f",&ncijena_zpica);
        printf("Koliko ima doza %c" naziv_zpica);
        scanf(" %d" &doza_zpica);
        printf("Kolika je prodajna cijena 1 doze %c" naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f" &pcijena_zpica);
        printf("Koliko ste prodali doza %c a" naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d" &pdoza_zpica);
}


getchar ();
getchar();
}

javlja mi non stop neke greške da sam napravio, al ih ja nisam u stanju prepravit.
Pa ako neko može da malo pomogne.. Hvala
08-02-2008 04:34 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
oriobilly Offline
Redoviti posjetitelj
**

Posts: 288
Joined: Jan 2007
Reputation: 5
Post: #42
RE: Zadatak
Len0 Wrote:Ti si sigurno kvaju na ES forumu.
Da li ja grijesim?Confused
Ovo nisam razumio Confused
Dali se to pitanje odnoci na mene ???

Divno je biti nekome nešto !!!
08-02-2008 04:46 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
iggy_pop Offline
Novi korisnik
*

Posts: 39
Joined: Dec 2007
Reputation: 1
Post: #43
RE: Zadatak
ne, na mene je.
PS. uspio sam riješit ono gore. hvala
08-02-2008 04:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
iggy_pop Offline
Novi korisnik
*

Posts: 39
Joined: Dec 2007
Reputation: 1
Post: #44
RE: Zadatak
pozdrav opet He he

zapeo sam ponovo, pa ako može mala pomoć

Code:
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>

void main(){
char odgovor,naziv_zpica[20][20],naziv_fpica[20][20],naziv_kave[20],ime_benda[20][20];
int najam,i,broj_zpica,litre_zpica[20],pdoza_zpica[20],nlitara_zpica[20],br_fpica,svirke;
int ngajbi_fpica[20],br_ambalaza[20], prod_ambalaza[20],nabkg_kave,doza_kave,br_konobara,br_sankera;
int br_dj,br_bendova=0;
float i_najam=0,i_struja,i_voda,ncijena_zpica[20],pcijena_zpica[20],zarada_zpica=0,trosak_zpica=0, ncijena_gajbe[20];
float pcijena_ambalaze[20],zarada_fpica=0,trosak_fpica=0,ncijena_kave,pcijena_kave,p_dozakave,zarada_kava,​trosak_kava;
float placa_konobara,trosak_konobari,placa_sankera,trosak_sankeri,placa_dj,trosak_dj,c​ijena_benda[20],trosak_benda=0;
float trosak,zarada;

printf("\nSto zelite racunati?\n");
printf("\na)Place uposlenika, trosak i zaradu na picima, najmom (ako postoji) te reziju\n");
printf("b)Place uposlenika objekta\n");
printf("c)Trosak i zaradu na svim picima\n");
printf("d)Izlaz\n");
scanf(" %c", &odgovor);

if (odgovor== 'a')
{
printf("Dali je objekat pod najmom? \n");
printf("Objekat je pod najmom........1\n");
printf("Objekat nije pod najmom......2\n");
scanf(" %d", &najam);
if(najam==1){
printf("Iznos najma je =");
scanf(" %f", &i_najam);}

printf("Racun za struju iznosi  = ");
scanf(" %f" ,&i_struja);
printf("Racun za vodu iznosi    = ");
scanf(" %f",&i_voda);
printf("\nKoliko ste vrsta zestokoga pica imali?\n");
scanf(" %d",&broj_zpica);
for(i=0; i<broj_zpica; i++)
{
        printf("Naziv zestokoga pica\n");
        scanf(" %s",&naziv_zpica[i]);
        printf("Koliko ste kupili litara %s-a)\n",naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d",&nlitara_zpica[i]);
        printf("Koliko ima doza u 1l %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d",&litre_zpica[i]);
        printf("Kolika je nabavna cijena %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f",&ncijena_zpica[i]);

        printf("Kolika je prodajna cijena 1 doze %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f" ,&pcijena_zpica[i]);
        printf("Koliko ste prodali doza %s-a\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d", &pdoza_zpica[i]);
        zarada_zpica=zarada_zpica+((pcijena_zpica[i]*pdoza_zpica[i])-(ncijena_zpica[i]*nlitara_zpica[i]));
        trosak_zpica=trosak_zpica+(ncijena_zpica[i]*nlitara_zpica[i]);
        //printf("Zarada na zestokom picu iznosi %f\n", zarada_zpica);
        //printf("Trosak na zestokom picu iznosi %f\n", trosak_zpica);

}
printf("Koliko ste imali vrsta flasiranoga pica?\n");
scanf(" %d", &br_fpica);
for (i=0; i<br_fpica; i++)
{
        printf("Naziv pica\n");
        scanf(" %s", &naziv_fpica[i]);
        printf("Koliko ste kupili gajba %s-a\n",naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d",&ngajbi_fpica[i]);
        printf("Koliko ambalaza dodje u 1 gajbi %s-e\n", naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d", &br_ambalaza[i]);
        printf("Nabavna cijena gajbe?\n");
        scanf(" %f", &ncijena_gajbe[i]);
        printf("Prodajna cijena 1 ambalaze\n");
        scanf(" %f", &pcijena_ambalaze[i]);
        printf("Koliko ste prodali ambalaza %s-a?\n", naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d", &prod_ambalaza[i]);
zarada_fpica=zarada_fpica+(pcijena_ambalaze[i]*prod_ambalaza[i])-((ncijena_gajbe[i]/br_ambalaza[i])*ngajbi_fpica[i]);
trosak_fpica=trosak_fpica+(ngajbi_fpica[i]*ncijena_gajbe[i]);
      //  printf("Zarada na %s iznosi %f\n",naziv_fpica[i], zarada_fpica);
     //   printf("Dok trosak iznosi %f\n", trosak_fpica);
  }

printf("Naziv Kave\n");
scanf(" %s", &naziv_kave);
printf("Koliko ste kupili kilograma %s kave?\n",naziv_kave);
scanf(" %d", &nabkg_kave);
printf("Kolika je nabavna cijena 1 kg %s kave?\n", naziv_kave);
scanf(" %f", &ncijena_kave);
printf("Koliko ima doza u 1kg %s kave?\n",naziv_kave);
scanf(" %d", &doza_kave);
printf("Kolika je prodajna cijena 1 doze %s kave?\n", naziv_kave);
scanf(" %f", &pcijena_kave);
printf("Koliko ste prodali doza %s kave?\n",naziv_kave);
scanf(" %f", &p_dozakave);
     zarada_kava=(pcijena_kave*p_dozakave)-(nabkg_kave*ncijena_kave);
     trosak_kava=nabkg_kave*ncijena_kave;
    // printf("Na %s kavi ste zaradili %f\n", naziv_kave,zarada_kava);
    // printf("Na nabavku %s kave ste izdvojili %f\n", naziv_kave, trosak_kava);

printf("Koliko konobara je zaposleno u vasem objektu?\n");
scanf(" %d", &br_konobara);
      if (br_konobara !=0){
      printf("Koliko iznosi mjesecna placa konobara?\n");
      scanf(" %f", &placa_konobara);}
      trosak_konobari=br_konobara*placa_konobara;
      //printf("Ovaj mjesec ste za place konobara izdvojili %f\n", trosak_konobari);


printf("Koliko sankera je zaposleno u vasem objektu?\n");
scanf(" %d", &br_sankera);
      if (br_sankera !=0){
      printf("Koliko iznosi mjesecna placa sankera?\n");
      scanf(" %f", &placa_sankera);}
      trosak_sankeri=br_sankera*placa_sankera;
     // printf("Ovaj mijesec ste za place sankera izdvojili %f\n",trosak_sankeri);


printf("Koliko Dj-eva radi u vasem objektu?\n");
scanf(" %d", &br_dj);
       if(br_dj !=0){
       printf("Koliko mjesecno izdvojite za DJ-eve?\n");
       scanf(" %f", &placa_dj);}
       trosak_dj=br_dj*placa_dj;
   //    printf("Ovaj mjesec ste za primanja DJ-eva izdvojili ukupno %f\n",trosak_dj);

printf("Dali imate svirke nekog benda u caffe-u?\n");
printf("pritisnite 1 za...DA\n");
printf("pritisnite 2 za...NE\n");
scanf(" %d", &svirke);
       if (svirke==1){
       printf("Koliko ste bendova imali ovaj mijesec?\n");
       scanf(" %d",&br_bendova);}

    for(i=0; i<br_bendova; i++)
    {
    printf("Naziv benda\n");
    scanf(" %s", &ime_benda[i]);
    printf("Cijena %s benda?\n", ime_benda[i]);
    scanf(" %f",&cijena_benda[i]);
    trosak_benda=trosak_benda+cijena_benda[i];
    }

zarada=zarada_zpica+zarada_fpica+zarada_kava;
printf("\nUkupna ZARADA za prethodni mijesec je %f\n", zarada);
printf("\nZestoko Pice    =%.2f\n",zarada_zpica);
printf("Flasirano Pice   =%.2f\n",zarada_fpica);
printf("Kava             =&.2f\n", zarada_kava);

trosak=i_najam+i_struja+i_voda+trosak_zpica+trosak_fpica+trosak_kava+trosak_kono​bari+trosak_sankeri+trosak_dj+trosak_benda;
printf("\nUkupni TROSAK za prethodni mijesec je %f\n", trosak);
printf("\nNajam          =%.2f\n", i_najam);
printf("Struja          =%.2f\n", i_struja);
printf("Voda            =%.2f\n", i_voda);
printf("Zestoko Pice    =%.2f\n", trosak_zpica);
printf("Flasirano Pice  =%.2f\n", trosak_fpica);
printf("Kava            =%.2f\n",trosak_kava);
printf("Konobari        =%.2f\n",trosak_konobari);
printf("Sankeri         =%.2f\n",trosak_sankeri);
printf("Dj              =%.2f\n",trosak_dj);
printf("Bend            =%.2f\n",trosak_benda);


  }getchar();
getchar();
getchar();
}

zanima me dali se može kod ovog gore na početku, gdje nas prog pita što želite računati
a)Place uposlenika, trosak i zaradu na picima, najmom te reziju
b)Place uposlenika objekta
c)Trosak i zaradu na svim picima

Dali bi mogao nekako napisati da ne ponavljam ponovo npr.plaće uposlenika ili samo trošak i zaradu na svim pićima, nego da unutar onoga gore napisanog nekako da se izracuna samo ono gore sto sam naveo?
Nadam se da ste me shvatili, znači da ne ponavljam gore već napisani postupak pod a) (jer on sadrži i b i c), nego ako stisnem b da mi računa b iz gore napisanog, a ne da ponovo sve prepisujem?

Hvala
10-02-2008 10:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Len0 Offline
Forumaš
***

Posts: 303
Joined: Mar 2007
Reputation: 3
Post: #45
RE: Zadatak
Ako sam te dobro razumio trebas funkciju koja ce primati podatke.
Da li grijesim???

["hip","hip"]
(hip hip array!)
10-02-2008 10:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
iggy_pop Offline
Novi korisnik
*

Posts: 39
Joined: Dec 2007
Reputation: 1
Post: #46
RE: Zadatak
probavam s ovom goto naredbom, mislim da je to to, hvala vam
10-02-2008 11:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
iggy_pop Offline
Novi korisnik
*

Posts: 39
Joined: Dec 2007
Reputation: 1
Post: #47
RE: Zadatak
Code:
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>

void main(){
char odgovor,naziv_zpica[20][20],naziv_fpica[20][20],naziv_kave[20],ime_benda[20][20],p,datoteka[20];
int najam,i,broj_zpica,litre_zpica[20],pdoza_zpica[20],nlitara_zpica[20],br_fpica,svirke;
int ngajbi_fpica[20],br_ambalaza[20], prod_ambalaza[20],nabkg_kave,prodoza_kave,br_konobara,br_sankera;
int br_dj,br_bendova=0;
float i_najam=0,i_struja,i_voda,ncijena_zpica[20],pcijena_zpica[20],zarada_zpica=0,trosak_zpica=0, ncijena_gajbe[20];
float pcijena_ambalaze[20],zarada_fpica=0,trosak_fpica=0,ncijena_kave,pcijena_kave,zarada_kava,trosak_kava​;
float placa_konobara,trosak_konobari,placa_sankera,trosak_sankeri,placa_dj,trosak_dj,c​ijena_benda[20],trosak_benda=0;
float trosak,zarada;FILE*pokazivac;
        printf("\nNaziv vase datoteke sa ekstenzijom .txt\n");
        scanf(" %s", &datoteka);
        pokazivac=fopen(datoteka,"w");gore:
        printf("            ------------------------------------ \n");
        printf("             <<<<<<<<<<DOBRODOSLI!!!>>>>>>>>>>> \n");
        printf("            ------------------------------------ \n\n");
        printf("     Pred vama je program koji na temelju vasih podataka \n");
        printf("           racuna financijsko stanje vasega caffe-a \n\n\n");
        printf(" Izaberite opciju! \n\n");
        printf(" ---------------------------------------------- \n");        printf("\n    Sto zelite racunati?\n");
        printf("\n   a)  Place uposlenika, trosak i zaradu na picima, najmom te reziju\n");
        printf("   b)  Trosak i zaradu na svim picima\n");
        printf("   c)  Place uposlenika objekta\n");
        scanf(" %c", &odgovor);

if (odgovor== 'a') goto prvo;
if (odgovor== 'b') goto drugo;
if (odgovor== 'c') goto trece;
{

prvo:
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Dali je objekat pod najmom? \n");
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf(" 1 - DA\n");
        printf(" 2 - NE\n");
        scanf(" %d", &najam);
if(najam==1){
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Iznos najma je =");
        scanf(" %f", &i_najam);}
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Racun za struju iznosi  = ");
        scanf(" %f" ,&i_struja);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Racun za vodu iznosi    = ");
        scanf(" %f",&i_voda);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
drugo:
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("\nKoliko ste vrsta zestokoga pica imali?\n");
        scanf(" %d",&broj_zpica);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
for(i=0; i<broj_zpica; i++)
{
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Naziv zestokoga pica\n");
        scanf(" %s",&naziv_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste kupili litara %s-a)\n",naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d",&nlitara_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ima doza u 1l %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d",&litre_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je nabavna cijena %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f",&ncijena_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je prodajna cijena 1 doze %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f" ,&pcijena_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste prodali doza %s-a\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d", &pdoza_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        zarada_zpica=zarada_zpica+((pcijena_zpica[i]*pdoza_zpica[i])-(ncijena_zpica[i]*nlitara_zpica[i]));
        trosak_zpica=trosak_zpica+(ncijena_zpica[i]*nlitara_zpica[i]);

}      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste imali vrsta flasiranoga pica?\n");
        scanf(" %d", &br_fpica);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
for (i=0; i<br_fpica; i++)
{      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Naziv pica\n");
        scanf(" %s", &naziv_fpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste kupili gajba %s-a\n",naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d",&ngajbi_fpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ambalaza dodje u 1 gajbi %s-e\n", naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d", &br_ambalaza[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Nabavna cijena gajbe?\n");
        scanf(" %f", &ncijena_gajbe[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Prodajna cijena 1 ambalaze\n");
        scanf(" %f", &pcijena_ambalaze[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste prodali ambalaza %s-a?\n", naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d", &prod_ambalaza[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
zarada_fpica=zarada_fpica+(pcijena_ambalaze[i]*prod_ambalaza[i])-((ncijena_gajbe[i]/br_ambalaza[i])*ngajbi_fpica[i]);
trosak_fpica=trosak_fpica+(ngajbi_fpica[i]*ncijena_gajbe[i]);

  }
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Naziv Kave\n");
        scanf(" %s", &naziv_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste kupili kilograma %s kave?\n",naziv_kave);
        scanf(" %d", &nabkg_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je nabavna cijena 1 kg %s kave?\n", naziv_kave);
        scanf(" %f", &ncijena_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je prodajna cijena 1 doze %s kave?\n", naziv_kave);
        scanf(" %f", &pcijena_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste prodali doza kave?\n");
        scanf(" %f", &prodoza_kave);
     zarada_kava=pcijena_kave*prodoza_kave;
     trosak_kava=nabkg_kave*ncijena_kave;

if (odgovor=='b')
  {    printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
       printf("\nUkupni TROSAK na svim picima iznosi :%.2f\n",trosak_zpica+trosak_fpica+trosak_kava );
       fprintf(pokazivac,"\nUkupni TROSAK na svim picima iznosi :%.2f\n",trosak_zpica+trosak_fpica+trosak_kava );
       printf("\Zestoko pice    =%.2f\n",trosak_zpica);
       fprintf(pokazivac,"\Zestoko pice   =%.2f\n",trosak_zpica);
       printf("Flasirano pice  =%.2f\n",trosak_fpica);
       fprintf(pokazivac,"Flasirano pice  =%.2f\n",trosak_fpica);
       printf("Kave            =%.2f\n",trosak_kava);
       fprintf(pokazivac,"Kave            =%.2f\n",trosak_kava);
       printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
       printf("\nUkupna ZARADA na svim picima iznosi :%.2f\n",zarada_zpica+zarada_fpica+zarada_kava);
       fprintf(pokazivac,"\nUkupna ZARADA na svim picima iznosi :%.2f\n",zarada_zpica+zarada_fpica+zarada_kava);
       printf("\Zestoko pice    =%.2f\n",zarada_zpica);
       fprintf(pokazivac,"\Zestoko pice   =%.2f\n",zarada_zpica);
       printf("Flasirano pice  =%.2f\n",zarada_fpica);
       fprintf(pokazivac,"Flasirano pice  =%.2f\n",zarada_fpica);
       printf("Kave            =%.2f\n",zarada_kava);
       fprintf(pokazivac,"Kave            =%.2f\n",zarada_kava);
       fclose(pokazivac);       printf("\nZa ponovno pokretanje pritisnite p \n");
       scanf(" %s", &p);
       if (p=='p')
       goto gore;
  }if (odgovor != 'a') goto gore;

trece:
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Koliko konobara je zaposleno u vasem objektu?\n");
      scanf(" %d", &br_konobara);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      if (br_konobara !=0){
      printf("Koliko iznosi mjesecna placa konobara?\n");
      scanf(" %f", &placa_konobara);}
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      trosak_konobari=br_konobara*placa_konobara;

      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Koliko sankera je zaposleno u vasem objektu?\n");
      scanf(" %d", &br_sankera);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      if (br_sankera !=0){
      printf("Koliko iznosi mjesecna placa sankera?\n");
      scanf(" %f", &placa_sankera);}
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      trosak_sankeri=br_sankera*placa_sankera;


      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Koliko Dj-eva radi u vasem objektu?\n");
      scanf(" %d", &br_dj);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
       if(br_dj !=0){
      printf("Koliko mjesecno izdvojite za DJ-eve?\n");
      scanf(" %f", &placa_dj);}
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      trosak_dj=br_dj*placa_dj;

      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Dali imate svirke nekog benda u caffe-u?\n");
      printf("  1 - DA \n");
      printf("  2 - NE\n");
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      scanf(" %d", &svirke);
      if (svirke==1){
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Koliko ste bendova imali ovaj mijesec?\n");
      scanf(" %d",&br_bendova);}
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
for(i=0; i<br_bendova; i++)
    {
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Naziv benda\n");
      scanf(" %s", &ime_benda[i]);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Cijena %s benda?\n", ime_benda[i]);
      scanf(" %f",&cijena_benda[i]);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      trosak_benda=trosak_benda+cijena_benda[i];
    }
if (odgovor== 'c')
    { printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Za osoblje vasega objekta ovaj ste mijesec izdvojili =%.2f\n",trosak_konobari+trosak_sankeri+trosak_dj+trosak_benda);
      fprintf(pokazivac,"Za osoblje vasega objekta ovaj ste mijesec izdvojili =%.2f\n",trosak_konobari+trosak_sankeri+trosak_dj+trosak_benda);
      printf("\nKonobari    =%.2f\n",trosak_konobari);
      fprintf(pokazivac,"\nKonobari   =%.2f\n",trosak_konobari);
      printf("Sankeri     =%.2f\n",trosak_sankeri);
      fprintf(pokazivac,"Sankeri     =%.2f\n",trosak_sankeri);
      printf("Dj          =%.2f\n",trosak_dj);
      fprintf(pokazivac,"Dj          =%.2f\n",trosak_dj);
      printf("Svirke      =%.2f\n",trosak_benda);
      fprintf(pokazivac,"Svirke      =%.2f\n",trosak_benda);
      fclose(pokazivac);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("\nZa ponovno pokretanje pritisnite p \n");
      scanf(" %s", &p);
if (p=='p')
goto gore;

    }

zarada=zarada_zpica+zarada_fpica+zarada_kava;
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("\nUkupna ZARADA za prethodni mjesec je %.2f\n", zarada);
      fprintf(pokazivac,"\nUkupna ZARADA za prethodni mjesec je %.2f\n", zarada);
      printf("\nZestoko Pice     =%.2f\n",zarada_zpica);
      fprintf(pokazivac,"\nZestoko Pice    =%.2f\n",zarada_zpica);
      printf("Flasirano Pice   =%.2f\n",zarada_fpica);
      fprintf(pokazivac,"Flasirano Pice   =%.2f\n",zarada_fpica);
      printf("Kava             =%.2f\n", zarada_kava);
      fprintf(pokazivac,"Kava             =%.2f\n", zarada_kava);

trosak=i_najam+i_struja+i_voda+trosak_zpica+trosak_fpica+trosak_kava+trosak_kono​bari+trosak_sankeri+trosak_dj+trosak_benda;
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("\nUkupni TROSAK za prethodni mjesec je %.2f\n", trosak);
      fprintf(pokazivac,"\nUkupni TROSAK za prethodni mjesec je %.2f\n", trosak);
      printf("\nNajam           =%.2f\n", i_najam);
      fprintf(pokazivac,"\nNajam           =%.2f\n", i_najam);
      printf("Struja          =%.2f\n", i_struja);
      fprintf(pokazivac,"Struja          =%.2f\n", i_struja);
      printf("Voda            =%.2f\n", i_voda);
      fprintf(pokazivac,"Voda            =%.2f\n", i_voda);
      printf("Zestoko Pice    =%.2f\n", trosak_zpica);
      fprintf(pokazivac,"Zestoko Pice    =%.2f\n", trosak_zpica);
      printf("Flasirano Pice  =%.2f\n", trosak_fpica);
      fprintf(pokazivac,"Flasirano Pice  =%.2f\n", trosak_fpica);
      printf("Kava            =%.2f\n",trosak_kava);
      fprintf(pokazivac,"Kava            =%.2f\n",trosak_kava);
      printf("Konobari        =%.2f\n",trosak_konobari);
      fprintf(pokazivac,"Konobari        =%.2f\n",trosak_konobari);
      printf("Sankeri         =%.2f\n",trosak_sankeri);
      fprintf(pokazivac,"Sankeri         =%.2f\n",trosak_sankeri);
      printf("Dj              =%.2f\n",trosak_dj);
      fprintf(pokazivac,"Dj              =%.2f\n",trosak_dj);
      printf("Bend            =%.2f\n",trosak_benda);
      fprintf(pokazivac,"Bend            =%.2f\n",trosak_benda);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      fclose(pokazivac);
      printf("\nZa ponovno pokretanje pritisnite p \n");
      scanf(" %s", &p);
if (p=='p')
goto gore;


}


getchar();
getchar();
getchar();
}

Dali bi netko mogao tko malo bolje kuži matematiku, da na ovo napravi neku funkciju, koja će da računa profit?
Profit će da pokazuje na čemu je najviše zarađeno, npr. kava.
12-02-2008 10:55 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
iggy_pop Offline
Novi korisnik
*

Posts: 39
Joined: Dec 2007
Reputation: 1
Post: #48
RE: Zadatak
Pozdrav. Ako netko može da mi objasni ovaj problem. Kada računam plaće šankera, i kad stavim da im je plaća 0, uvijek mi se pojavi kao rezultat +NAN.
U oba izobra i pod a i c. Po meni kod je dobar, al nemogu da nađem grešku. Još da napomenem, kod frendova mi isti kod radi ok, znači rezultat mu bude 0. Ne znam u čemu bi mogao bit problem, a kod mi mora da radi u mom kompajleru borland c++ 5.02, jer na faxu radimo samo u tom kompajleru.

Code:
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
int max_profit (float zprofit, float fprofit, float kprofit)
{
      if (zprofit > fprofit) {
            if (zprofit > kprofit) return 1;
            else return 3;
            }
      if (fprofit > kprofit) return 2;
      else return 3;
}
      
      

int main(){
char odgovor,naziv_zpica[20][20],naziv_fpica[20][20],naziv_kave[20],ime_benda[20][20],p,datoteka[20];
int doza_kave, zastavica, maxprofit, najam,i,broj_zpica,litre_zpica[20],pdoza_zpica[20],nlitara_zpica[20],br_fpica,svirke;
int ngajbi_fpica[20],br_ambalaza[20], prod_ambalaza[20],nabkg_kave,br_konobara,br_sankera;
int br_dj,br_bendova=0;
float i_najam=0,i_struja,i_voda,ncijena_zpica[20],pcijena_zpica[20],zarada_zpica=0,trosak_zpica=0, ncijena_gajbe[20];
float pcijena_ambalaze[20],zarada_fpica=0, zprofit, fprofit, trosak_fpica=0,ncijena_kave, kprofit, pcijena_kave, zarada_kava,trosak_kava,prodoza_kave;
float placa_konobara,trosak_konobari,placa_sankera,trosak_sankeri,placa_dj,trosak_dj,c​ijena_benda[20],trosak_benda=0;
float trosak,zarada;FILE*pokazivac;
        printf("\nNaziv vase datoteke sa ekstenzijom .txt\n");
        scanf(" %s", &datoteka);
        pokazivac=fopen(datoteka,"w");gore:
        printf("      \n\n            ------------------------------------ \n");
        printf("             <<<<<<<<<<DOBRODOSLI!!!>>>>>>>>>>> \n");
        printf("            ------------------------------------ \n\n");
        printf(" Pred vama je program koji na temelju vasih podataka \n");
        printf("           racuna financijsko stanje vasega caffe-a \n\n");
        printf(" Izaberite opciju! \n\n");
        printf(" ---------------------------------------------- \n");        printf("\n    Sto zelite racunati?\n");
        printf("\n   a)  Place uposlenika, trosak i zaradu na picima, najmom te reziju\n");
        printf("   b)  Trosak i zaradu na svim picima\n");
        printf("   c)  Place uposlenika objekta\n");
        scanf(" %c", &odgovor);

if (odgovor== 'a') goto prvo;
if (odgovor== 'b') goto drugo;
if (odgovor== 'c') goto trece;
{

prvo:

        printf("Dali je objekat pod najmom? \n");
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf(" 1 - DA\n");
        printf(" 2 - NE\n");
        scanf(" %d", &najam);
if(najam==1){
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Iznos najma je =");
        scanf(" %f", &i_najam);}
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Racun za struju iznosi  = ");
        scanf(" %f" ,&i_struja);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Racun za vodu iznosi    = ");
        scanf(" %f",&i_voda);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
drugo:

        printf("\nKoliko ste vrsta zestokoga pica imali?\n");
        scanf(" %d",&broj_zpica);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
for(i=0; i<broj_zpica; i++)
{

        printf("Naziv zestokoga pica\n");
        scanf(" %s",&naziv_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste kupili litara %s-a)\n",naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d",&nlitara_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ima doza u 1l %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d",&litre_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je nabavna cijena %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f",&ncijena_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je prodajna cijena 1 doze %s-e\n" ,naziv_zpica[i]);
        scanf(" %f" ,&pcijena_zpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");

        zastavica=0;
        while (zastavica==0) {
        printf("Koliko ste prodali doza %s-a?\n", naziv_zpica[i]);
        scanf(" %d", &pdoza_zpica[i]);
        if (pdoza_zpica[i]>(nlitara_zpica[i]*litre_zpica[i])) printf ("Pogresan unos!");
        else zastavica = 1;
        }
        
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        zarada_zpica=zarada_zpica+(pcijena_zpica[i]*pdoza_zpica[i]);
        trosak_zpica=trosak_zpica+(ncijena_zpica[i]*nlitara_zpica[i]);

}
        zprofit = zarada_zpica-trosak_zpica;
        

        printf("\nKoliko ste imali vrsta flasiranoga pica?\n");
        scanf(" %d", &br_fpica);

for (i=0; i<br_fpica; i++)
{      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Naziv pica\n");
        scanf(" %s", &naziv_fpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste kupili gajba %s-a\n",naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d",&ngajbi_fpica[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ambalaza dodje u 1 gajbi %s-e\n", naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d", &br_ambalaza[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Nabavna cijena gajbe?\n");
        scanf(" %f", &ncijena_gajbe[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Prodajna cijena 1 ambalaze\n");
        scanf(" %f", &pcijena_ambalaze[i]);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");

        zastavica=0;
        while (zastavica==0) {
        printf("Koliko ste prodali ambalaza %s-a?\n", naziv_fpica[i]);
        scanf(" %d", &prod_ambalaza[i]);
        if (prod_ambalaza[i]>(ngajbi_fpica[i]*br_ambalaza[i])) printf ("\nPogresan unos!\n");
        else zastavica = 1;
        }


zarada_fpica=zarada_fpica+(pcijena_ambalaze[i]*prod_ambalaza[i]);
trosak_fpica=trosak_fpica+(ngajbi_fpica[i]*ncijena_gajbe[i]);

  }
  fprofit = zarada_fpica - trosak_fpica;
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("\nNaziv Kave\n");
        scanf(" %s", &naziv_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ste kupili kilograma %s kave?\n",naziv_kave);
        scanf(" %d", &nabkg_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Koliko ima doza u 1kg %s-e\n" ,naziv_kave);
        scanf(" %d",&doza_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je nabavna cijena 1 kg %s kave?\n", naziv_kave);
        scanf(" %f", &ncijena_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        printf("Kolika je prodajna cijena 1 doze %s kave?\n", naziv_kave);
        scanf(" %f", &pcijena_kave);
        printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
        
        zastavica=0;
        while (zastavica==0) {
        printf("Koliko ste prodali doza kave?\n");
        scanf(" %f", &prodoza_kave);
        if (prodoza_kave>(nabkg_kave*doza_kave)) printf ("\nPogresan unos!\n");
        else zastavica = 1;
        }
        
        trosak_kava=nabkg_kave*ncijena_kave;
        zarada_kava=prodoza_kave*pcijena_kave;
        kprofit = zarada_kava - trosak_kava;
    

if (odgovor=='b')
  {    printf(" \n---------------------------------------------- \n\n");
       printf("\nUkupni TROSAK na svim picima iznosi :%.2f\n",trosak_zpica+trosak_fpica+trosak_kava );
       fprintf(pokazivac,"\nUkupni TROSAK na svim picima iznosi :%.2f\n",trosak_zpica+trosak_fpica+trosak_kava );
       printf("\nZestoko pice     =%.2f\n",trosak_zpica);
       fprintf(pokazivac,"\nZestoko pice   =%.2f\n",trosak_zpica);
       printf("Flasirano pice  =%.2f\n",trosak_fpica);
       fprintf(pokazivac,"Flasirano pice  =%.2f\n",trosak_fpica);
       printf("Kave            =%.2f\n",trosak_kava);
       fprintf(pokazivac,"Kave            =%.2f\n",trosak_kava);
       printf(" \n---------------------------------------------- \n\n");
       printf("Ukupna ZARADA na svim picima iznosi :%.2f\n",zarada_zpica+zarada_fpica+zarada_kava);
       fprintf(pokazivac,"\nUkupna ZARADA na svim picima iznosi :%.2f\n",zarada_zpica+zarada_fpica+zarada_kava);
       printf("\nZestoko pice     =%.2f\n",zarada_zpica);
       printf("Profit na zestokom picu    =%.2f\n", zprofit);
       fprintf(pokazivac,"\nZestoko pice   =%.2f\n",zarada_zpica);
       printf("\nFlasirano pice  =%.2f\n",zarada_fpica);
       printf("Profit na flasiranom picu  =%.2f\n", fprofit);
       fprintf(pokazivac,"Flasirano pice  =%.2f\n",zarada_fpica);
       printf("\nKave            =%.2f\n",zarada_kava);
       printf("Profit na kavama           =%.2f\n", kprofit);
       fprintf(pokazivac,"Kave            =%.2f\n",zarada_kava);
       printf(" \n---------------------------------------------- \n\n");

       maxprofit = max_profit(zprofit, fprofit, kprofit);

       switch (maxprofit) {
       case 1:
            printf ("\nNajveci profit je ostvaren na zestokom picu i iznosi =%.2f\n\n", zprofit);
            fprintf (pokazivac,"\nNajveci profit je ostvaren na zestokom picu i iznosi =%.2f\n\n", zprofit);
            break;
       case 2:
            printf ("\nNajveci profit je ostvaren na flasiranom picu i iznosi =%.2f\n\n", fprofit);
            fprintf (pokazivac,"\nNajveci profit je ostvaren na flasiranom picu i iznosi =%.2f\n\n", fprofit);
            break;
       case 3:
            printf ("\nNajveci profit je ostvaren na kavi i iznosi =%.2f\n\n", kprofit);
            fprintf (pokazivac,"\nNajveci profit je ostvaren na kavi i iznosi =%.2f\n\n", kprofit);
            break;
            }

       fclose(pokazivac);
       printf("\nZa ponovno pokretanje pritisnite p \n");
       scanf(" %s", &p);
       if (p=='p')
       goto gore;
  }if (odgovor != 'a') goto gore;

trece:
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("\nKoliko konobara je zaposleno u vasem objektu?\n");
      scanf(" %d", &br_konobara);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      if (br_konobara !=0){
      printf("Koliko iznosi mjesecna placa konobara?\n");
      scanf(" %f", &placa_konobara);}

      trosak_konobari=br_konobara*placa_konobara;

      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Koliko sankera je zaposleno u vasem objektu?\n");
      scanf(" %d", &br_sankera);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      if (br_sankera !=0){
      printf("Koliko iznosi mjesecna placa sankera?\n");
      scanf(" %f", &placa_sankera);}

      trosak_sankeri=br_sankera*placa_sankera;


      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Koliko Dj-eva radi u vasem objektu?\n");
      scanf(" %d", &br_dj);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
       if(br_dj !=0){
      printf("Koliko mjesecno izdvojite za DJ-eve?\n");
      scanf(" %f", &placa_dj);}
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      trosak_dj=br_dj*placa_dj;

      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Dali imate svirke nekog benda u caffe-u?\n");
      printf("  1 - DA \n");
      printf("  2 - NE\n");
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      scanf(" %d", &svirke);
      if (svirke==1){
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Koliko ste bendova imali ovaj mjesec?\n");
      scanf(" %d",&br_bendova);}
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
for(i=0; i<br_bendova; i++)
    {
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Naziv benda\n");
      scanf(" %s", &ime_benda[i]);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Cijena %s benda?\n", ime_benda[i]);
      scanf(" %f",&cijena_benda[i]);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      trosak_benda=trosak_benda+cijena_benda[i];
    }
if (odgovor== 'c')
    { printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Za osoblje vasega objekta ovaj ste mjesec izdvojili =%.2f\n",trosak_konobari+trosak_sankeri+trosak_dj+trosak_benda);
      fprintf(pokazivac,"Za osoblje vasega objekta ovaj ste mjesec izdvojili =%.2f\n",trosak_konobari+trosak_sankeri+trosak_dj+trosak_benda);
      printf("\nKonobari    =%.2f\n",trosak_konobari);
      fprintf(pokazivac,"\nKonobari   =%.2f\n",trosak_konobari);
      printf("Sankeri     =%.2f\n",trosak_sankeri);
      fprintf(pokazivac,"Sankeri     =%.2f\n",trosak_sankeri);
      printf("Dj          =%.2f\n",trosak_dj);
      fprintf(pokazivac,"Dj          =%.2f\n",trosak_dj);
      printf("Svirke      =%.2f\n",trosak_benda);
      fprintf(pokazivac,"Svirke      =%.2f\n",trosak_benda);
      fclose(pokazivac);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("\nZa ponovno pokretanje pritisnite p \n");
      scanf(" %s", &p);
if (p=='p')
goto gore;

    }

zarada=zarada_zpica+zarada_fpica+zarada_kava;
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("\nUkupna ZARADA za prethodni mjesec je %.2f\n", zarada);
      fprintf(pokazivac,"\nUkupna ZARADA za prethodni mjesec je %f\n", zarada);
      printf("\nZestoko Pice     =%.2f\n",zarada_zpica);
      fprintf(pokazivac,"\nZestoko Pice     =%.2f\n",zarada_zpica);
      printf("Flasirano Pice   =%.2f\n",zarada_fpica);
      fprintf(pokazivac,"Flasirano Pice   =%.2f\n",zarada_fpica);
      printf("Kava             =%.2f\n", zarada_kava);
      fprintf(pokazivac,"Kava             =%.2f\n", zarada_kava);

trosak=i_najam+i_struja+i_voda+trosak_zpica+trosak_fpica+trosak_kava+trosak_kono​bari+trosak_sankeri+trosak_dj+trosak_benda;
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");
      printf("Ukupni TROSAK za prethodni mjesec je %.2f\n", trosak);
      fprintf(pokazivac,"\nUkupni TROSAK za prethodni mjesec je %f\n", trosak);
      printf("\nNajam           =%.2f\n", i_najam);
      fprintf(pokazivac,"\nNajam           =%.2f\n", i_najam);
      printf("Struja          =%.2f\n", i_struja);
      fprintf(pokazivac,"Struja          =%.2f\n", i_struja);
      printf("Voda            =%.2f\n", i_voda);
      fprintf(pokazivac,"Voda            =%.2f\n", i_voda);
      printf("Zestoko Pice    =%.2f\n", trosak_zpica);
      fprintf(pokazivac,"Zestoko Pice    =%.2f\n", trosak_zpica);
      printf("Flasirano Pice  =%.2f\n", trosak_fpica);
      fprintf(pokazivac,"Flasirano Pice  =%.2f\n", trosak_fpica);
      printf("Kava            =%.2f\n",trosak_kava);
      fprintf(pokazivac,"Kava            =%.2f\n",trosak_kava);
      printf("Konobari        =%.2f\n",trosak_konobari);
      fprintf(pokazivac,"Konobari        =%.2f\n",trosak_konobari);
      printf("Sankeri         =%.2f\n",trosak_sankeri);
      fprintf(pokazivac,"Sankeri         =%.2f\n",trosak_sankeri);
      printf("Dj              =%.2f\n",trosak_dj);
      fprintf(pokazivac,"Dj              =%.2f\n",trosak_dj);
      printf("Bend            =%.2f\n",trosak_benda);
      fprintf(pokazivac,"Bend            =%.2f\n",trosak_benda);
      printf(" ---------------------------------------------- \n\n");

      maxprofit = max_profit(zprofit, fprofit, kprofit);

       switch (maxprofit) {
       case 1:
            printf ("\nNajveci profit je ostvaren na zestokom picu i iznosi =%.2f\n\n", zprofit);
            fprintf (pokazivac,"\nNajveci profit je ostvaren na zestokom picu i iznosi =%.2f\n\n", zprofit);
            break;
       case 2:
            printf ("\nNajveci profit je ostvaren na flasiranom picu i iznosi =%.2f\n\n", fprofit);
            fprintf (pokazivac,"\nNajveci profit je ostvaren na flasiranom picu i iznosi =%.2f\n\n", fprofit);
            break;
       case 3:
            printf ("\nNajveci profit je ostvaren na kavi i iznosi =%.2f\n\n", kprofit);
           fprintf (pokazivac,"\nNajveci profit je ostvaren na kavi i iznosi =%.2f\n\n", kprofit);
            break;
            }


      fclose(pokazivac);
      printf("\nZa ponovno pokretanje pritisnite p \n");
      scanf(" %s", &p);
if (p=='p')
goto gore;


}


getchar();
getchar();
getchar();
}
21-02-2008 12:15 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Enigma Offline
Novi korisnik
*

Posts: 4
Joined: Mar 2008
Reputation: 0
Post: #49
RE: Zadatak
bok svima. Ja sam novi na forumu i vidim da se tu ljudi kuze u programiranje pa da pitam one koji to znaju hehe

imam jedan mali zadatak ,a nemam nikakvu ideju kako ga rijesit.
On glasi ovako...

Program koji bi kad mi unesemo bilo koji iznos bio to cijeli broj ili decimalni izbacio slovima (riječima) unesen iznos. Isto tako raspon odabira iznosa mora biti do milijun.
npr.
cin 300 - cout tristo kn

Ako ima tko kakvu ideju nek je stavi Palac-gore
06-03-2008 01:05 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Gogy Offline
____
*

Posts: 2,379
Joined: Feb 2006
Post: #50
RE: Zadatak
Koliko je meni poznato, da bi tak šta napravio moraš imat bazu riječi... a sad ak se tebi da pisat riječi do milijun samo napred Hammer

Pravila foruma | Twitter - Facebook - Google+ |
06-03-2008 08:06 AM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)