Tutorijali.Net forum
veza browser-flash - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Multimedia (/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Forum: Flash (/forumdisplay.php?fid=43)
+--- Thread: veza browser-flash (/showthread.php?tid=772)veza browser-flash - czero - 14-01-2008 09:54 PM

objasniti vezu izmedju browsera i flasha, kako se moze odvijati komunikacija putem Java/VB Scripta između browsera i flasha.


RE: veza browser-flash - hamferus - 14-01-2008 10:32 PM

Nisam se baš bavio s JAVA/VB povezivanjem ali znam da je moguće.

Evo jedan tutorijal VB + Flash
http://www.adobe.com/devnet/flashslideshow/

Evo i o JAVA-i + Flash
http://www.flashmagazine.com/1024.htm

Dok flash s samim browserom može komunicirat s loadVars(actionscritp 2.0) i URLLoaderom(actionscript3.0)


RE: veza browser-flash - czero - 15-01-2008 03:32 PM

hvala.