Tutorijali.Net forum
T-com povećava brzine ADSL-a - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Opcenito o kompjuterima (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Internet (/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Thread: T-com povećava brzine ADSL-a (/showthread.php?tid=64)

Pages: 1 2 3


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - Gogy - 23-06-2006 05:35 PM

Da... al ak ih stisne konkurencija možda i hoće... al do onda će proć vremena i vremena...


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - Leviathan - 27-06-2006 11:20 AM

evo meni je povećano na 1024/192
po meni su mogli povećati uploadCcc


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - hamferus - 28-06-2006 10:55 PM

Da nažalost dok konkurencija ih ne stisne svi ćemo još plaćat puno love za ništa. Ja imam sreće pa imam šifru od majke sa posla pa nanju skidam sve šta mi treba. Al i tu se treba pazit.


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - hamferus - 29-06-2006 03:22 PM

Evo meni ga povećali jučer navečer


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - Gogy - 29-06-2006 04:09 PM

Meni još nisu


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - hurmash1ca - 29-06-2006 05:54 PM

nama u BiH su povecali na 1024/192 jos u januaru. tu smo napredniji od HR :P


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - Gogy - 29-06-2006 05:58 PM

Ah, pitam se tko nije napredniji od našeg T-*ebenog coma


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - Leviathan - 29-06-2006 06:00 PM

CARNetHammer


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - Gogy - 29-06-2006 06:03 PM

Dobro oni ni ne du DSL, ali od ovih što nude...


RE: T-com povećava brzine ADSL-a - naftaš - 29-06-2006 07:17 PM

Meni evo jesu.

HVALA IM-na ni čemu!