Tutorijali.Net forum
P2P - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Opcenito o kompjuterima (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Internet (/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Thread: P2P (/showthread.php?tid=284)

Pages: 1 2


RE: P2P - Gogy - 20-03-2007 01:23 PM

Ja ne znam šta vi vidite u tom Limewireu... izbacuje toliko loše rezultate da je to strašno...


RE: P2P - Puž - 20-03-2007 05:27 PM

DC++, sam kaj se ne sječam kad sam ga zadnji put koristio. Torrent i rapidshare rulz.


RE: P2P - d@d - 21-03-2007 09:39 PM

Limewire, DC++ i slične stvari, ali u zadnje vrijeme ne koristim p2p protokol