Tutorijali.Net forum
c++ pomoc - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Programiranje (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Forum: C / C# / C++ (/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Thread: c++ pomoc (/showthread.php?tid=1890)c++ pomoc - tbozuric46 - 04-05-2012 12:32 AM

Ako netko ima vremena da riješi par jednostavnijih zadataka..ja sam početnik pa mi treba par primejra pa da skužim dalje...
1.Upisati rečenicu.Ispisati prosječnu duljinu njenih riječi(dva fora)
npr. Danas je petak=12 slova/3 riječi
2.Učitati rečenicu i ispisati zadnju riječ iz rečenice.(dva fora)
3.Učitati rečenicu.Ispisati njenu drugu riječ.
4.Učitati rečenicu.Prebrojati i ispisati duljunu druge riječi u rečenici.
Upisati tri riječi.Ispisati riječ koja sadrži najvise slova a.
ovu zadatke treba riješiti pomoću niza znakova(string)..bio bih zahvalan da se riješi i barem jedna zadatak..


RE: c++ pomoc - kecko - 04-05-2012 07:56 AM

Ne treba ti par primjera, treba ti par tutorijala, knjiga, tečajeva ili tako nešto.