Tutorijali.Net forum
vip homebox - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Opcenito o kompjuterima (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Internet (/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Thread: vip homebox (/showthread.php?tid=1496)vip homebox - matijaivanus - 07-08-2010 07:42 PM

imam novi vipov homebox i zanima me u vezi antene dal je netko ima i jel kaj poboljsava brzinu prijenosa mesi stalno radi na esge mrezi ali bi mi bilo dobro da radi na utms mrezi