Tutorijali.Net forum
T-com diže brzine ADSL-a - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Opcenito o kompjuterima (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Internet (/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Thread: T-com diže brzine ADSL-a (/showthread.php?tid=1144)



T-com diže brzine ADSL-a - Gogy - 05-03-2009 09:35 PM

Evo službeno na stranici http://www.t-com.hr/privatni/internet/maxadsl/
Sa 2 na 4mbita

Iako bi ja volio veći paket ili niže cijene, ali kako se kaže: "Bolje išta nego ništa"