Tutorijali.Net forum
Rapidshare download - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Opcenito o kompjuterima (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Internet (/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Thread: Rapidshare download (/showthread.php?tid=1017)Rapidshare download - natural born killer - 20-08-2008 09:20 PM

Skino sam film preko Rapidsharea, ali ono u dijelovima kao zipovani paketi. Kako ih spojiti u jednu cijelinu da vec jednom geldam film?


RE: Rapidshare download - Gogy - 20-08-2008 09:30 PM

PokreneŇ° prvi dio i on sve automatski napravi.