Tutorijali.Net forum

Full Version: navigacija za web
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ako neko zna kako sad mogu npr. da mi bude navigacija ko na gamers.ba ono da ispod nje prati mis .Imam uradjenu navigaciju samo mi ono treba Deda
Ovo ne spada na photoshop i ja mislim da je netko vec nesto slicno pitao
Ta je navigacija napravljena flashom, ima ovdje tutorial za sli─Źnan efekt.
tutorijal hvala. Iako nikada ovo nisam trazio izgleda super
hvala ,ajde lock temu
Reference URL's