Tutorijali.Net forum

Full Version: Pravila prijavljivanja bugova
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pravila prijavljivanja bugova

1. prije nego što odlučite prijaviti bug provjerite sa ostalim korisnicima jeli greška u vama ili nama. Također ako je u pitanju stranica i/ili forum pogledajte ima li u Obavijestima ikakvih obavijesti o radu na stranici/forumu.

2. pogledajte jeli netko već prijavio prije taj problem. Koristite funkciju Traži (search)ili jednostavno prelistajte ovaj pod forum. Odgovor se možda nalazi točno jedno mjesto ispod. Ako problem već nije prijavljen od strane nas ili nekih drugih korisnika:

3. U naslovu prijave mora biti kratak opis problema, a ako se radi o tutorijalu naslov mora sadržavati ime tog tutorijala. U postu napišite kratak opis tog problema, način na koji ste primjetili problem, vaš internet preglednik ili verzija programa na koji se tutorijal odnosi.
Reference URL's