Tutorijali.Net forum

Full Version: C++ pomoc
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdrav svima.
Poceo sam da ucim C++ i to mi je prvi programski jezik koji ucim.
Ucim iz vaseg tutorijala osnovne stvari pa sam naisao na problem.
Kod IF naredbe pise da za vezbu napravimo program koji ce da odredjuje da li je neki broj deljiv sa dva. Mene interesuje kako da stavim sve moguce parne brojeve, a da ne nabrajam pojedinacno. Hvala.
evo,prvo svladaj osnove matematike,kako ćeš navesti sve parne brojeve kad je brojeva beskonačno.Ovdje program gleda jeli ostatak od b kada ga podijeliš sa 2 jednak nuli,ako je znači da je broj paran(odnosno djeljiv sa 2),a ako nije znači da je neparan :
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
int b;
cout<<"Unesite broj: "<<endl;
cin>>b;
if(b%2==0){
cout<<"Uneseni broj je djeljiv sa 2"<<endl;
}
else {
cout<<"Uneseni broj nije djeljiv sa 2"<<endl;
}
system("PAUSE");
return 0;
}
I ja nerazmisljam... Hvala puno! :)
Da i jos nesto jel cstdlib obavezan ili...? Posto meni program radi i bez te biblioteke..
(16-08-2011 09:50 PM)recimo Wrote: [ -> ]I ja nerazmisljam... Hvala puno! :)
Da i jos nesto jel cstdlib obavezan ili...? Posto meni program radi i bez te biblioteke..
Ako je bez
system("PAUSE");
onda ti radi u stdlib je definirana system(); funkcija...
Reference URL's