Tutorijali.Net forum

Full Version: Dynamical drag n' drop
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdrav kolege, šta ima? :)

Zanima me nešto:

Pokušavam u VB .NET 2008 napraviti nekakvu aplikaciju i potrebno mi je da imam button koji svaki put kad se klikne na njega generiše neku malu tačku (npr. slika 5x5 px) i da je tu tačku (sliku) moguće pomjerati sa mišem.

Uspio sam napraviti kada imam jednu sliku da je pomjeram mišem, ali kako izvesti kada je broj tih slika varijabilan? :/

I zanima me kako izvesti to da ne moram uvijek uvoziti sliku sa neke putanje (npr. "C:/slike/slika.jpg"), nego da se slika negdje spremi "u programu" pa da je onda samo dupliciram i prikažem na ekran. Mislim da se za ovo koristi Resource ako se ne varam, ali kako?

P.S.: Mislim da ćete skužit' zašto ovakav naziv teme.

Hvala.
Znači double click na Properties u projektu, klikneš na resources i dalje ti bude sve jasno :))
U kodu do slike dođeš sa Properties.Resources.ImeSlike
Znači mjenjanje pozicije bilo kojeg elementa na formi je lagano, iskoristiš kroz kod samo Kontrola.Location i mjenjaš lokaciju, znači možeš koristiti MouseMove event na formi i staviti flag za click miša, čak možda da to i u novom threadu radiš, ne zaboravi na ApplicationDoEvents....
Reference URL's