Tutorijali.Net forum

Full Version: Pomoc u vezi ubacivanja Javascript koda
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ne znam gde se ubacuju te java scripte ako moze neko da mi pojasni malo imam forum tek sam poceo da radim .....xD
Koje javascripte? kakav forum? što točno želiš?
Javascript (js) datoteka se uključuje u HTML sa
<script type="text/javascript" SRC="putanja/do/jsfajla.js"></script>

Po ovom tvojem postu rekao bi da bi želio trčati, a još nisi naučio puzati... Korak po korak, ne možeš tu baš previše toga preskočiti...
Imaš tutorijal o tome na našoj stranici.
Hvala vam pocinjem polako da shvatam posle ovog tuta jos jednom hvala....:)
Reference URL's