Tutorijali.Net forum

Full Version: Facebook otvara svoj mail?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
http://techcrunch.com/2010/11/11/facebook-gmail-titan/

Ukratko postoje nagađanja da bi FB mogao ponuditi e-mail adrese @facebook.com. Moje mišljenje da takvo nešto može ugroziti googleov gmail nije optimistično, dapače. Smatram da bi google daleko prije mogao ugroziti facebook sa nekim svojim pokušajima za koje i sami znamo kako su završili, nego da FB ugrozi gmail :) Da ne govodimo koliko se tu tek onda javlja problema s privatnostima. Zamislite da facebook ima velike informacije o vama, još kad bi se na to nadovezao e-mail, čini mi se kao malo previše informacija koje bi FB imao, a s druge strane netko tko ima vaš e-mail imao bi i podatke o vama? Ne zvuči idealno u svim slučajevima.
FB bi trebao ipak malo razmisliti prije nego odluči najaviti borbu googleu, jer FB je malo djete naspram googlea i ako će se previše FB uplitat u Googleove poslove uopće ne sumnjam na žešći odgovor googlea.
"Don't be evil"

Problem sa privatnošću? Samo ću se nasmijat He he
Reference URL's