Tutorijali.Net forum

Full Version: problem prilikom dizanja sistema tj prilikom instalacije windowsa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
evo ovako ubacio sam CD za dizanje sistema formatiro disk i za vrijeme formatiranje restartuje se kompjuter. I sad kad hoću da dignem sistem pojavi mi se plavi okvir u kojem piše.

Setup did not find any hard disk drivers installed in your computer.
Make sure any hard disk drivers are powered on properly conected to your computer and that any disk-related hardware configuration is corect. This may invole running a manufacturer-suplied diagnostic or setup program.
Setup cannot continue. To quite press F3.

molim vas ako ko zna da mi pomogne evo nervira me 5 dana
Jel Windows XP? Ako je, onda vjerojatno ploča nema drivere za SATA hard disk. Moraš skinit negdje te drivere i prije nego ti se to pojavi pritiskat tipku F6 da ubaciš drivere.
Reference URL's