Tutorijali.Net forum

Full Version: Slušalice sa mikrofonom
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zamjenio sam kompjuteralo i sada ne mogu kalibrirati mikrofon na slušalicama.Ukopčan je na zeleno i pink u komp.
Na control panel-Sounds and Audio devices -stereo headphones-voice-test hardvare,otvara se da moram pričati u mikrofon tj snimim i onda bi trebalo to reproducirati ali meni se ništa ne događa.Na starom kompu sve radilo bez frke a sada ne.Nije isključen zvuk mikrofona.Kako da to riješim?
Reference URL's