Tutorijali.Net forum

Full Version: Nekoliko pitanja u vezi web designa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
1.Radim layout u photoshopu i sve to lijepo izrežem slice toolom.Snimim kako treba i sa tim nema problema. Problem se javalja u dreamweaveru kada se pise text jedan manji dio se raspadne kako to riješiti?

2. kako napraviti da se taj layout vidi u bilo kojem exploreru preko cijelog ekrana znaci sa lijeva na desno 100% bez obzira na rezoluciju.Jeli to moguce?
1. koristiš css i background-image umjesto img taga...
2. width:100% ali ako imaš puno slika neće to biti baš jednostavno jer slika se ne rasteže koliko ima u px ima ali se zato divovi rastežu... uglavnom onda moraš sve koristiti u postocima...
Reference URL's