Tutorijali.Net forum

Full Version: zadatak
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
napiši program koji će učitati neki četveroznamenkasti broj pa će mu ispisat njegovu prvu i zadnju znamenku
Postoji tema za ovakve postove...
ok,aj molin te reci-znam da ti znaš pa izbriši il nek administrator izbriše
stvarno mi je hitno
Tema već postoji, ovo ide u smeće
Reference URL's