Tutorijali.Net forum

Full Version: Višejezična ASP stranica
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vozdra,

zanima me vrlo prosto kako napraviti visejezicku stranicu u ASP-u. Znaci imam 3 jezika ba.asp, en.asp i de.asp u include/jezik folderu kako da pozivam stringove u default.asp i druge fajlove i na koji nacin da ukljucim jezicke datoteke u default.asp?

Molio bih jako jednostavno tipa sta ide na vrh default.asp, kako ide string tipa <% strLangNesto %>... ideja je da postoji izbor jezika, ali ako niti jedan jezik nije izabran, bosanski (ba) bi trebao biti default... ako neko vec postavi prijedlog koristenja sesije, onda neka objasni sve, sta i kako, inace mogu koristiti jezicku varijablu i u samom URL-u tipa nesto.asp&lang=ba&kategorija=nesto

Hvala :)
Nije vise potrebno, skontao :)

Evo ako kome treba:

1. jezicke datoteke tipa ba.asp, en.asp ... su smjestene u /include/jezik folderu

2. U default.asp ili bilo koja include datoteka koja ce biti include u default.asp, odmah ispod linije

Code:
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>

ubaciti slijedeci kôd

Code:
<% lang = Request.QueryString("lang") %>
<%if lang = "ba" Then%>
<!--#include virtual="/include/jezik/ba.asp" -->
<%elseif lang = "en" Then%>
<!--#include virtual="/include/jezik/en.asp" -->
<%elseif lang = "" Then%>
<!--#include virtual="/include/jezik/ba.asp" -->
<% End If %>

3. za odabir jezika na stranici koristiti linkove

Code:
<a href="datoteka.asp?lang=<%= lang %>">Tekst</a>

4. jezika datoteka sadrzi stringove u slijedecem formatu

Code:
<%
strLangLink = "Link"
%>

5. za pozivanje jezickih stringova koristiti slijedeci kôd

Code:
<%Response.Write(strLangLink)%> ili <%= strLangLink %>

6. prevod linkova ide na slijedeci nacin

Code:
<a href="datoteka.asp?lang=<%= lang %>"><%= strLangLink %></a>
Eto, drago mi je da si sam otkrio. Kad bi barem svi bili kao ti da pokušaju barem sami...
To ti je samo za linkove, a kako bi to uradio za sadrzaj tj. za novosti i ostale upise koji nisu fixni na sajtu?
Onda bi se vjerovatno orijentisao na database model visejezicnih stranica, ali ono sto je meni trebalo je upravo ovo gore... nije mi bitan sadrzaj, nego navigacija...
Ja sam postavio temu u PHP Višejezični sajt pa ako imaš ideju kako bi se moglo uradit pokušaj je predstavit, pomogao bi mi puno
Reference URL's