Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

Varijable

Kao i u mnogim programskim i skriptnim jezicima i u ASP-u postoje varijable. Varijable zapravo sadržavaju neke vrijednosti koje smo im dodjelili.

Sada ćemo vidjeti kako definirati varijable, dodati im neku vrijednost i ispisati sadržaj varijable.

<html>
<body>
<%
dim stranica
stranica="Tutorijali.Net"
response.write("Ja ucim ASP na stranici " & stranica)
%>
</body>
</html>


Dakle, prvi redak iza <body> sadrži <% što znači da ovdje započinje ASP kod.
U drugom retku definiramo varijablu stranica sa "dim stranica".
U trećem retku varijabli stranica dodajemo tekst "Tutorijali.Net"
U četvrtom retku pišemo normalno za ispis response.write("Ja ucim ASP na stranici") samo što ubacujemo sadržaj varijable tako da iza navodnika ali prije zatvaranja zagrade stavimo znak & i napišemo ime varijable (u ovom slučaju stranica).


Sljedeći tutorijal: Arrays

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012