Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

Osnovna ASP sintaksa

ASP se upisuje u HTML kod, a ASP kod upisujete između znakova <% i %>
Sav kod koji napišete između tih znakova će se izvršavati na serveru.

Sada jedan primjer ispisivanja rečenice Hello World.

<html>
<body>
<%
response.write("Hello World!")
%>
</body>
</html>


Početni skriptni jezik je VBScript, a da biste kao početni skriptni jezik postavili Javascript napravite to tako da jezičnu specifikaciju ubacite na vrh stranice.
Primjer:

<%@ language="javascript"%>
<html>
<body>
<%
Response.Write("Hello World!")
%>
</body>
</html>


Sljedeći tutorijal: Varijable

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012