Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

Session

Session je odlična stvar za izradu modernijeg sitea. Session vam omogućava da zadržite informacije o svakom posjetitelju posebno.

Da biste spremili session varijablu najprije ju morate staviti u kolekciju, što je vrlo lako napraviti.

Idemo probati spremiti vrijeme u koje je posjetitelj posjetio web stranicu.

<%
Session("vrijeme") = Time()
Response.Write("Zadnja posjeta: " & Session("vrijeme"))
%>


Prvi redak započinje session i sprema informaciju odnosno vrijeme u koje je posjetitelj posjetio web stranicu. Tu smo napravili key "vrijeme" i vrijednost Time() što govori da se zapamti vrijeme.
Drugi redak služi za ispis teksta "Zadnja posjeta: " i vremena.

Evo sada jedan primjer pomoću kojeg možete saznati id od svakog pojedinog posjetitelja.

<%
Dim id
id = Session.SessionID
response.Write(id)
%>


Definirali smo varijablu id i zatim joj dodali vrijednost Session.SessionID što uzima id od svakog posjetitelja posebno. Drugi redak naravno ispisuje varijablu id.

Session timeout
Session neće trajati vječno. Može se desiti da informacije u sessionu budu uništene. Ima nekoliko razloga zašto će se to desiti, kao npr. posjetitelj može zatvoriti browser ili otići od kompjutera na neko duže vrijeme i session će otići u session timeout. Vi možete odrediti točno u minutama koliko će to vrijeme biti dok se session informacije ne unište. Kao primjer imat ćemo 240 minuta što je sasvim dovoljno za većinu web stranica.

<%
Session.Timeout = 240
Response.Write("Timeout iznosi: " & Session.Timeout)
%>
Sljedeći tutorijal: Cookies

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012