Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

Select Case

U prošlom tutorijalu smo pokazali kako funkcionira Elseif petlja i rekli da Elseif možemo koristiti koliko god puta hoćemo. No ako imate jako puno uvjeta koji se mogu zadovoljiti bolje je koristiti Select Case nego puno Elseif blokova.

Evo primjera:

<%
Dim ime
ime = "Ivica"

Select Case ime

Case "Ivica"
Response.Write("Pozdrav Ivice")

Case "Marko"
Response.Write("Pozdrav Marko")

Case "Ivan"
Response.Write("Pozdrav Ivane")

Case Else
Response.Write(ime & " vi niste uclanjeni u nas klub")
End Select
%>


Probajte mijenjati ime u varijabli ime da vidite kakvi se rezultati ispisuju.Sljedeći tutorijal: Loop

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012