Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

If petlja

If petlja se koristi kada želimo izvršiti neki dio koda ako je neki uvjet zadovoljen. If petlja u ASP-u je mrvicu drugačija nego u drugim programskim jezicima. Nema nikakvih zagrada.
Primjer:

<%
Dim broj
broj = 5
If broj = 5 Then
Response.Write("Broj pet!")
End If
%>


Znači definirate varijablu broj i dodate joj vrijednost 5, zatim sa if provjerite ako je 5 onda se ispiše kod koji zadate. Na kraju morate zatvoriti if sa naredbom End If. Ako promijenite vrijednost varijable ime tj. ako u varijablu broj napišete neki drugi broj a iza if broj ostane 5 onda se ništa neće ispisati.

Primjer sa tekstom:

<%
Dim ime
ime = "Marko"
If ime = "Marko" Then
Response.Write("Pozdrav Marko!")
End If
%>


Ovdje primjetite navodnike koji su stavljeni u varijabli. Za sve tekstove morate staviti navodnike dok za brojeve možete ali i ne morate.

Sljedeći tutorijal: If...Else petlja

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012