Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

Arrays

Arrays (nizovi) se koriste za pohranjivanje više povezanih informacija. Kao primjer napravit ćemo array sa imenima.

<html>
<body>
<%
Dim ime(5)
ime(0) = "Ivana"
ime(1) = "Matija"
ime(2) = "Goran"
ime(3) = "Marina"
ime(4) = "Damir"
ime(5) = "Kristina"

response.write(ime(3))

%>
</body>
</html>


sa redom "Dim ime(5)" definiramo varijablu ime i određujemo da maksimalni broj podataka može biti 5. Zatim upisujemo u array podatke tako da napišemo ime varijable pa u zagradi broj te iza jednako u navodnike dodjelimo vrijednost.

Zatim ispisujemo sa response.write tako da u zagradi napišemo ime varijable te u zagradi broj podatka kojeg želimo ispisati. Nemojte zaboraviti zatvoriti glavnu zagradu od response.write

Sljedeći tutorijal: Operatori

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012