Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 VISUAL BASIC.NET 2005

Uvod i prvi primjer

Za razvijanje NET aplikacija postoji više programa. Mi ćemo koristiti najpopularniji i najbolji za takve stvari Visual Studio 2005.

Pokrenite Visual Studio, otvorit će vam startni prozor Visual Studia. Idemo stvoriti klasičnu početnu aplikaciju u svim programskim jezicima - Hello Wordl.

Kliknite na File -> New -> Project i tamo odaberete pod Visual Basic -> Windows -> Windows Application.

Kao ime projekta napišite HelloWorld:Otvorit će vam se radna površina Visual Studia sa glavnom formom:Sa lijeve strane se nalazi Toolbox koji se otvara kada pređete strelicom miša preko njega.U tom Toolboxu se nalaze kontrole koje ćete stavljati na forme u Visual Basicu. Kontrolu na formu možete prenesti tako da držeći lijevi klik miša prenesete na formu ili tako da kliknete dvostrukim klikom na željenu kontrolu.

Pa idemo za primjer našeg prvog programa odabrati kontrolu Button. Smjestite gaw negdje na centar forme.

Sada ćemo promijeniti tekst koji je napisan na Buttonu (Button1). S desne strane nađite Properties prozor. Ako ga ne vidite idite na View -> Properties Window ili kliknite na tipku F4. U tomp Properties prozoru se nalaze svojstva i vrijednosti. Svojstva su npr. Name, Color, Text itd. A vrijednosti tih svojstava su btnTipka, vbRed itd.

Znači ovako: Svojstvo je Visible, a vrijednost svojstva visible može biti True ili False.

Idemo promijeniti Text svojstvo tipk. Označiti Button1 tipku i pronađite svojstvo Text. Izbrišite Button1 i stavite Klikni ovdje.

Rezultat je pogađate:Probajte pokrenuti program tako da kliknete na strelicu pored DebugIli jednostavno pristisnite F5. Probajte kliknuti na tipku. Ništa se ne događa zato što nismo napravili event (događaj)

Zatvorite taj mali program i kliknite dvostrukim klikom na tipku. Otvorit će vam se Code editor sa već automatski generiranim kodom Visual Studia koji je event za klik na tipku. Znači ne morate pisati svoj kod ako želite izvršiti nešto pritiskom na tipku, nego jednostavno dvosturkim klikom na neku kontrolu Viusal Studio ispisuje:

Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

End Sub
End Class


Između "Private Sub" i "End Sub" pišete vaš kod kojim naređujete što da se dogodi kada netko klikne na tu tipku.

Probajmo sada napisati ovako:

Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
MsgBox("Hello World!")
End Sub
End Class


Probajte pokrenuti program i kliknuti na tipku.

Sljedeći tutorijal: Varijable

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012