Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


VISUAL BASIC.NET TUTORIJALI

Tipovi podataka


Tipovi podataka govore kompjuteru i programeru kakvu vrijednost može imati neka varijabla. Uz varijable, i ostali elementi Visual Basic jezika, poput konstanti, svojstava objekata, argumenata potprograma i funkcija i povratnih vrijednosti funkcija imaju tip podatka. Korištenje raznih tipova podataka u aplikacijama je potrebno radi bolje funkcionalnosti i kvalitete aplikacije.


Boolean

Varijabla tipa Boolean koriste se za prikaz dva različita stanja, istinito (True) ili lažno (False) i zauzimaju 2 bajta memorije.Dim Ja_Imam_18_god as Boolean
Ja_Imam_18_god = False
Byte

Byte tip podatka se koristi za držanje vrlo malene numeričke vrijednosti u rasponu od 0 do 255. Byte tip podataka zauzima samo jedan bajt memorije i ne može sadržavati negativne vrijednosti.


Char

Char tip podataka služi za zapisivanje numeričkih vrijednosti u rasponu od 0 do 65535 gdje svaki broj predstavlja jedan Unicode znak. Unicode sistem znakova je standard na svim platformama.Dim Znak as Char
Znak = „a“
Znak = „b“cKod pridjeljivanja vrijednosti Char varijabli, slovo se stavlja unutar navodnika iza kojih može, a ne mora stajati slovo c. Slovo c na kraju vijednosti se mora koristiti ako je upaljena opcija Option Strict


Date

Pomoću Date tipa podataka možemo prikazati određeni datum. Date tip podatka je 64bitna numerička vrijednost pomoću koje možemo prikazati datum u rasponu od 1. januara do 31. decembra 9999. i vrijeme u rasponu od 00:00 do 23:59.

Varijable tipa Date zauzimaju 8 bajtova memorije. Kod pridjeljivanja nekog datuma varijabli Date tipa, vrijednost mora biti unutar znakova # i mora biti formata m/d/yyyy (month/day/year).Dim Nova_Godina as Date
Nova_Godina = #31/12/2007#
Decimal

Tip podatka Decimal služi za rad s brojevima bez zaokruživanja vrijednosti. Decimal tip podatka može raditi sa 28 decimalnih mjesta.

Najveća vrijednost bez decimala koju može primiti varijabla Decimal tipa je
+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335. S maksimalnim brojem decimalnih mjesta, u varijablu tipa Decimal moguće je zapisati najveću vrijednost od
+/-7.9228162514264337593543950335.

Varijable Decimal tipa zauzimaju 16 bajtova memorije.

Kod pridjeljivanja vrijednosti varijabli Decimal tipa vrijednost bez slova D na kraju moguće je da će Visual Basic smatrati vrijednost kao da je tipa Long što može dovesti do greške ako baratate s jako velikim ciframa. Vrijednost u dole prikazanom primjeru je prevelika za Long tip podatka i kada biste pokušali kompilirati program u kojem se nalazi slijedeći dio koda sigurno bi dobili grešku „OverFlow“, tj. prekoračenje maksimalne vrijednosti koju može primiti varijabla nekog tipa.Dim Racun as Decimal
Racun = 10223372036854775807 'ova linija sadrzi greskuTačan kod je prikazan na slijedećem primjeru.Dim Racun as Decimal
Racun = 10223372036854775807D
Double

Double tip podatka se koristi za zapisivanje decimalnih vrijednosti u rasponu od
-1.79769313486231579E+308 do -4.94065645841246544E-324 za negativne vrijednosti i 4
.94065645841246544E-324 do 1.79769313486231579E+308 za pozitivne vrijednosti.

Kod pridjeljivanja vrijednosti varijabli tipa Double vrijednost može biti neki od brojeva koji spada u gore navedeni raspon, a ako želite naznačiti da se radi o Double vrijednosti onda na kraj vrijednosti dodajte slovo R.Dim Vrijednost as Double
Vrijednost = 1234567RVarijable tipa Double zauzimaju 8 bajtova memorije.


Integer

Varijabla tipa Integer koriste se za zapisivanje cjelih brojeva u rasponu od – 2.417,483,648 do 2,147,483,647. Integer vrijednosti su 32bitne i zauzimaju 4 bajta memorije.

Varijable tipa Integer su najefikasnije varijabke u Visual Basicu .NET i obično se one najčešće koriste za razne sitne kalkulacije. Vrlo je vjerovatno da ćete uz String tip najviše koristiti varijable Integer tipa.Dim I as integer
I = 1000
Long (Long Integer)

Varijable tipa Long mogu sadržavati cjele brojeve u rasponu od -9,223,373,036,854,775,808 do 9,223,373,036,854,775,808. Vrijednosti tipa Long možete pridjeliti varijablama tipa Long, Single, Double i Decimal bez dodatnih pretvaranja u drugi tip podataka.

Kod pridjeljivanja Long vrijednosti nekoj varijabli možete normalno pridjeliti samu vrijednost, a ako želite Visual Basicu dati do znanja da se radi baš o Long vrijednosti onda se iza vrijednosti dodaje slovo L.Dim LongVrijednost As Long
LongVrijednost = 345678
LongVrijednost = 345678LU navedenom primjeru, Visual Basic će vrijednost 345678 shvatiti kao Integer vrijednost, a vrijednost 345678L kao Long.

Varijable tipa Long su 64bitne i zauzimaju 8 bajtova memorije.


Object

Tip podataka Object je osnovni tip podataka u Visual Basicu .NET. Svi ostali tipovi podataka “vuku svoje korijene” iz Object tipa podatka i sve varijable bilo kojeg tipa su ustvari objekti sa svojim svojstvima i postupcima. Object tip podatka je pokazivač na neko mjesto u memoriji gdje se nalazi neki objekt. Varijable tipa Object možete pridijeliti vrijednost bilo kojeg tipa.

Varijabla tipa Object zauzima 4 bajta memorije.

Svakog puta kada se u Object varijablu zapisuje drugačiji tip podatka Visual Basic mora pretvoriti varijablu u drugi tip podatka, a to iziskuje određeno vrijeme.Dim Obj as Object

Obj = 5
MessageBox.Show(Obj)

Obj = „Moja poruka“
MessageBox.Show(Obj)
Short

Short tip podatka se korisi za zapisivanje malih, cjelih brojeva vrijednosti u rasponu od -32,768 do 32,767. Varijable tipa Short zauzimaju 2 bajta memorije.

Prilikom pridjeljivanja cjelobrojne vrijednosti nekoj varijabli, Visual Basic takvu vrijednost automatski tretira kao vrijednost Integer tipa. Ako želite posebno naglasiti da se radi o vrijednosti tipa Short, iza vrijednosti je potrebno staviti S.Dim MalaVrijednost as Short
MalaVrijednost = 5 'ovo je integer vrijednost
MalaVrijednost = 5S 'ovo je short vrijednost
Single

Tip podatka Single koristi se za zapisivanje decimalnih brojeva u rasponu od
-3.4028235E+38 do -1.401298E-45 za negativne vrijednosti,a od 1.401298E-45 do 3.4028235E+28. Single tip podatka zaokružuje pravu vrijednost.

Kod pridjeljivanja decimalne vrijednosti nekoj varijabli, Visual Basic tretira tu vrijednost kao vrijednost tipa Double. Ako želite naglasiti da se radi o vrijednosti tipa Single onda nakon vrijednosti trebate upisati F.Dim Sng As Single
Sng = 12.34
Sng = 12.34F
String

Varijable tipa String koriste se za zapisivanje teksta, odnosno, niza Unicode znakova. Stringovi u Visual Basicu .NET mogu imati maksimalno 2 milijarde Unicode znakova što je definitivno više nego što će ikome trebati u skorijoj budućnosti.

Npr: Teoretski gledano, u jednu string varijablu stane cijeli Windows XP operativni sistem i još ostane mjesta za jednu dobro popunjenu verziju Windowsa 2000.

String vrijednosti u Visual Basicu se pišu unutar dvostrukih navodnika:Dim Tekst As String
Tekst = „Neki tekst“Ako je unutar stringa potrebno imati dvostruke navodnike onda se oni pišu dvaput:Dim Tekst As String
Tekst = „Ona je rekla: „“Stop““.“

_________________________

Autor ovog tutorijala: SchmRz

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012