Oglasi  
     




  Prijatelji  
     


 VISUAL BASIC.NET TUTORIJALI

Jednostavna provjera vrijednosti (If...Then)

U prethodnom tutorijalu smo pisali o operatorima usporedbe u ovom tutorijalu ćemo vidjeti kako da praktično koristimo operatore usporedbe.

Provjera se vrši na dva načina.

1. Ako se radi i vrlo jednostavnoj provjeri onda cijelu provjeru možemo napisati u jednoj liniji koda:

If Provjera_Vrijednosti Then Jedna_Visual_Basic_Naredba


U Visual Basic kodu, provjera u jednoj liniji koda bi izgledala ovako:


Dim I as Integer = 300
If I = 255 Then MsgBox("Broj u varijabli I je 255")


U gornjem primjeru smo koristili znak jednakosti da provjerimo da li je u varijabli I zapisana vrijednost 255. Ako je u varijabli I zapisana vrijednost 255 onda će se na ekranu pojaviti poruka "Broj u varijabli I je 255". U gore navedenom primjeru to se neće dogoditi jer I=300. Promijenite vrijednost u varijabli I tako da ona iznosi 255 i onda pokrenite provjeru.

2. Ako je nakon provjere potrebno izvršiti više naredbi onda se koristi If...End If blok. Jedan takav blok izgleda ovako:


If Provjera_Vrijednosti Then
Ovdje je potrebno unijeti naredbe koje
će se izvršiti u slučaju da provjera
bude istinita
End If



Recimo da trebamo provjeriti da li je u varijabli I zapisan broj 20. Ako provjera bude istinita onda treba prikazati poruku da je provjera istinita i onda izaći iz aplikacije.


Dim I as Integer = 10

If I = 20 Then
MsgBox("U varijabli I je zapisan broj 20")
Me.Close
End If



Provjere također možete ugnjezditi (možete napisati provjeru u provjeri).


Dim Ime As String = „Isac Newton“

If Ime <> "" Then

If Ime = "Isac Newton" Then

MsgBox("Ime: Isac Newton")

End If

End If





_________________________

Autor ovog tutorijala: SchmRz

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012