Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 VISUAL BASIC.NET TUTORIJALI

Koristenje procedura i funkcija

Procedure kao i funkcije su samostalni dijelovi programa, skupovi naredbi koje poznajemo pod jednim imenom i koji služe nekoj svrsi.
Procedura se u Visual Basicu naziva Sub, a funkcija Function.

Razlika između funkcije i procedure je u mogućnosti vraćanja vrijednosti. Funkcije mogu imati povratnu vrijednost, a procedure ne mogu

Procedure, funkcije kao i varijable mogu biti privatne i javne. Procedure deklariramo na slijedeći način.


'Privatna procedura
Private Sub Ime_Procedure
'skup naredbi/kod procedure
End Sub

'Javna procedura
Public Sub Ime_Procedure
'skup naredbi/kod procedure
End SubFunkcije deklariramo na slijedeći način.


'Privatna funkcija
Private Function Ime_Funkcije As Vrsta_Podatka_Povratne_Vrijednosti
'skup naredbi/kod funkcije
End Function

'Javna funkcija
Public Function Ime_Funkcije As Vrsta_Podatka_Povratne_Vrijednost
'skup naredbi/kod funkcije
End FunctionZa proslijeđivanje podataka funkcijama i procedurama koristimo listu argumenata. Listu argumenata odredujemo pri deklaraciji procedura i funkcija.


Private Sub Ime_Procedure(byval PrviPodatak As Vrsta_Podatka,byval DrugiPodatak As Vrsta_Podatka)

End Sub


Svaki novi argument označavamo sa ByVal i razdvajamo sa zarezom. Ako želimo naznačiti da neki argument nije neophodno unijeti onda koristimo Optional rezerviranu riječ.


Private Sub Ime_Procedure(ByVal PrviPodatak As Vrsta_Podatka, Optional DrugiPodataka As Vrsta_Podatka = Pretpostavljena_Vrijednost)

End Sub


Ako koristimo Optional argumente onda moramo definisati njihovu pretpostavljenu vrijednost. Ako se ne proslijedi nikakva vrijednost u ovaj argument, onda će Visual Basic kao vrijednost tog argumenta postaviti pretpostavljenu vrijednost.


Korištenje funkcija i procedura
Navest ćemo dva jednostavna primjera korištenja procedura i funkcija.

1. Procedura


Private Sub Prikazi_Poruku(ByVal txtPoruka as String)
MsgBox(txtPoruka)
End Sub


Kada pozovemo ovu proceduru moramo proslijediti txtPoruka argument. Pozivanje se vrši, naravno, preko naziva procedure.


Prikazi_Poruku(„Pozdrav svima!“)2. Funkcija


Private Function Saberi(ByVal PrviBroj As Integer, ByVal DrugiBroj As Integer) As Integer
Dim rez As Integer

rez = PrviBroj + DrugiBroj

Return rez
End Function


Kao što i možemo vidjeti iz ovog primjera Return vraća vrijednost. Pozivanje funkcije se vrši, naravno, preko njenog naziva.


Dim Rezultat As Integer

Rezultat = Saberi(3,5)
'Rezultat će biti 8

'Prikazi rezultat
MsgBox(Rezultat)
_________________________

Autor ovog tutorijala: SchmRz

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012