Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 VISUAL BASIC.NET TUTORIJALI

Option naredbe

Deklariranje, iako je poželjno ne mora se vršiti. Visual Basic može automatski deklarirati nove varijable čim vi iskoristite neko ime unutar izvornog koda:


MojBroj = 21


Kako bismo iskoristili ovu opciju moramo isklučiti opciju pod nazivom Option Explicit. Option naredbe se uključuju/isključuju pisanjem koda na samom vrhu kod, tj. prije bilo kakvog koda.


Option Explicit

Option Explicit naredba nam služi za definiranje rada sa varijablama u Visual Basicu. Pomoću ove naredbe možemo zahtjevati deklaraciju svake varijable prije njenog korištenja (eksplicitna deklaracija) ili možemo omogućiti automatsko deklariranje varijabli (implicitna deklaracija). Preporučeni način deklariranja je eksplicitna deklaracija.

Opcija Explicit se uključuje dodavanjem slijedećeg koda na sami vrh koda:


Option Explicit On


Da bi se naredba Option Explicit isključila moramo dodati slijedeći kod na sami vrh koda:


Option Explicit Off


Option Strict

Tijekom pridjeljivanja vrijednosti nekoj varijabli mogu se dogoditi dvije stvari, vrijednost se može proširiti ili suziti.

Slijedi primjer sužavanja vrijednosti:Dim dblVrijednost As Double = 3.14
Dim NormalanBroj As Integer

NormalanBroj = dblVrijednostKada se varijabli NormalanBroj dodijeli vrijednost zapisana u varijabli dblVrijednost onda će se dogoditi sužavanje vrijednosti zapisane u varijabli dblVrijednost. Sužavanje se dogodi jer varijabla Integer tipa nije u stanju "zapamtiti" decimale već samo broj ispred decimalne tačke, u ovom slučaju, u varijablu NormalanBroj bit će zapisan samo broj 3.

Sužavanje/proširivanje vrijednosti se može dogoditi samo kada je naredba Option Strict ugašena. Da bi upalili naredbu Option Strict dodajte slijedeći kod na sami vrh vašeg koda:


Option Strict On


Da bi ugasili naredbu Option Strict dodajte slijedeći kod na sami vrh vašeg koda:


Option Strict Off


_________________________

Autor ovog tutorijala: SchmRz

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012