Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 VISUAL BASIC.NET TUTORIJALI

Operatori usporedbe

Operatori usporedbe se koriste kada se u izrazu provjeravaju dvije vrijednosti, tj. kada se provjerava istinitost usporedbe vrijednosti s desne i lijeve strane operatora. Svaka usporedba vraća vrijednost tipa Boolean, znači vraća vrijednost True ili False. Znači, ako je usporedba neistinita onda će usporedba vratiti vrijednost False, a ako je istinita vratit će True. Logički operatori u Visual Basicu .NET su: =, <>, <, >, <=, >=.


=

Znak jednakosti se koristi za provjeravanje jednakosti izraza sa desne i lijeve strane izraza. Ako je u varijabli A zapisana vrijednost 7 onda će A=7 vratiti True, jer je 7=7. Ako promijenimo vrijednost u varijabli A i opet usporedimo sa brojem 7, kao rezultat usporedbe dobit ćemo False (neistinito).

<>

Ovaj operator provjerava da li su vrijednosti s desne i lijeve strane različite. On će u svakom slučaju vratiti True, osim kada su vrijednosti na desnoj i lijevoj strani identične.

<

Ovaj operator provjerava da li je vrijednost s desne strane izraza veća od vrijednosti s lijeve strane, odnosno provjerava da li je vrijednost s lijeve strane izraza manja od vrijednosti sa desne strane. Ako je u varijabli A zapisana vrijednost 5, onda će usporedba A<2 vratiti False jer je A>2.

>

Ovaj operator provjerava da li je vrijednost s desne strane izraza manja od vrijednosti s lijeve strane, odnosno provjerava da li je vrijednost s lijeve strane izraza veća od vrijednosti s desne strane. Ako je u varijabli A zapisana vrijednost 5, onda će usporedba A>7 vratiti False jer je A<7.

<=

Ovaj operator provjerava da li je vrijednost s desne strane izraza veća ili jednaka vrijednosti na lijevoj strani, odnosno provjerava da li je vrijednost na lijevoj strani manja ili jednaka vrijednosti na desnoj strani. Ako je u varijabli A zapisana vrijednost 5, onda će usporedba A<=5 vratiti True, jer je A=5.

>=

Ovaj operator provjerava da li je vrijednost s desne strane izraza manja ili jednaka vrijednosti na lijevoj strani, odnosno provjerava da li je vrijednost na lijevoj strani veća ili jednaka vrijednosti na desnoj strani. Ako je u varijabli A zapisana vrijednost 5, onda će usporedba A>=5 vratiti True, jer je A=5.

Kada se koriste sami operatori usporedbe ne znače mnogo, beskorisni su. Ali kada ih koristimo u kombinaciji sa rezerviranom riječi If oni pokazuju svoju pravu funkcionalnosti. Da bi saznali više o provjerama pogledajte slijedeći tutorijal.
_________________________

Autor ovog tutorijala: SchmRz

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012