Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 PHP TUTORIJALI

Arrays

Sa arrayima možemo spremiti više vrijednosti u jednu varijablu.

Numeričko indexirani array

Ako želimo, npr. spremiti više imena u jednu varijablu, tako da poslije nemoramo pozivati svako ime sa svojom zasebnom varijablom, to ćemo napraviti ovako:

$ime_array[0] = "Gogy";
$ime_array[1] = "Leviathan";


Koristili smo key/value strukturu arraya:
$array[key] = value;


Sada ako želimo iskoristiti tu varijablu to ćemo napraviti ovako:

echo "Tko su face?"
. $ime_array[0] . " & " . $ime_array[1];


Prikaz:
Tko su face? Gogy & Leviathan

Pridruženi arrayi

U pridruženim arrayima ključ je pridružen vrijednosti:
$godine["Gogy"] = 18;
$godine["Leviathan"] = 16;

echo "Gogy ima " . $godine["Gogy"] . "<br />";
echo "Leviathan ima " . $godine["Leviathan"];


Sljedeći tutorijal: While loop

_________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012