Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 JAVASCRIPT TUTORIJALI

While Loop

While Loop je vrlo sličan For Loop načinu. Isto se koristi za ponavljanje ispisa dok se ne zadovolji neki uvjet.

Evo primjera:

<script type="text/javascript">
i = 0
while (i <= 10)
{
document.write("The number is " + i)
document.write("<br />")
i++
}
</script>


Pa da objasnimo.

Sa
i=0


Definiramo varijablu "i" i dodajemo joj vrijednost 0.

Zatim sa
while (i <= 10)


kažemo kodu da radi "neku radnju" dok je vrijednost varijable "i" manji ili jednak broju 10.

Zatim otvaramo vitičastu zagradu { i unutra naređujemo ispis rečenice koja će se ispisivati kao "neka radnja" iz prošlog koraka. Naravno pazite kod ispisa da varijablu "i" stavite iza navodnika u zagradi. Ispod se ispisuje i <br /> što označava novi red.

Zatim pišemo
i++


Što govori kodu da poslje svakog ispisanog broja poveća vrijednost varijable "i" za jedan broj. Zatim zatvaramo vitičastu zagradu } koja označava kraj onoga što je u While Loop petlji.

Sljedeći tutorijal: Do...While Loop

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012