Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 JAVASCRIPT TUTORIJALI

Nasumičan odabir slike

Siguran sam da ste često vidjeli, željeli ili tražili skripte čiji su poslovi nasumično izabrati komad koda i prikazati ga, bile to slike ili nešto drugo. Takvih skripta ima na tone na internetu a u ovom tutorijali ću vam pokazati kako napraviti svoju skriptu i objasniti svaki korak. U biti, nema koraka nego objašnjenje uz svaku liniju koda.


<script language="JavaScript">

/*U sljedeću varijablu unesite broj koji će predstavljati broj slika koje želite nasumično prikazati */
var broj=3;

/* Deklaracija varijable u kojoj se pomoću funkcije nasumičnog odabira kod svakog učitavanja pridružuje nasumičan broj od 0 do vrijednosti varijable 'broj' */
var nasumicno=Math.floor(Math.random()*broj);

/* Sad dolazi dio koda u kojem upisujete kodove za vaše slike. */
if(nasumicno==0){
document.write("Ovdje unesite HTML kod za vašu prvu sliku"); }

else if(nasumicno==1){
document.write("Ovdje unesite HTML kod za vašu drugu sliku"); }

else if(nasumicno==2){
document.write("Ovdje unesite HTML kod za vašu treću sliku"); }

//Kraj skripte
</script>


To je to. Sada se sigurno pitate što ako imam više od 3 slike? Odgovor je sljedeći. Prvi korak je promijeniti vrijednost varijable 'broj'. U nju upišite ukupan broj slika od kojih želite jednu nasumično prikazati. Zatim, prepišite kod za ispis vaših slika za svaku dodatnu sliku i izmijenite kod sa odgovarajućim. Također, VAŽNO je da promijenite broj u zagradi. Za svaku sljedeću sliku broj se povećava za 1. Npr. (nasumicno==3) u (nasumicno==4) za sljedeću sliku pa onda u (nasumicno==5) za još jednu sliku itd._________________________

Autor ovog tutorijala: Tomislav

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012