Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 JAVASCRIPT TUTORIJALI

Gdje stavljati javascript na stranici

Postoje 3 mjesta na koje možete staviti vaš Javascript kod. Između <head> i </head> elemenata, između <body> i </body> elemenata i kao eksternu skriptu.

Head dio
Kada skrite stavimo u između head elemenata onda znamo da će nam se skripte učitati prije nego ih pozovemo. Dakle kada stavljate skriptu u Head element onda to radite na ovom principu:


<html>
<head>
<script type="text/javascript">
....
</script>
</head>


Body dio
Ove skripte će se izvršiti kada se stranica učita. Takve skripte se upisuju na ovaj način:
<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
....
</script>
</body>


Eksterni Javascript
Koristi se kada jednu skriptu trebate ispisati na više stranica, pa da ju ne pišete na svakoj, napravite jednu eksternu i koristite ju za sve stranice. Kada napišete skriptu usnimite ju sa ekstenzijom "*.js" (npr. skripta.js)Takve skripte se pozivaju na sljedeći način:

<html>
<head>
<script src="skripta.js">
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>


Znači pod src="..." ide path do vaše skripte.

Sljedeći tutorijal: Varijable

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012