Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


JAVASCRIPT TUTORIJALI

For Loop

For Loop se kao i u ostalim programskim jezicima koristi za ponavljanje nekog koda. U ovom tutorijalu ćemo imati primjer ponavljanja jedne rečenice uz promjenu broja za svaki novi redak.

Evo primjera:

<script type="text/javascript">
for (i = 0; i <= 5; i++)
{
document.write("The number is " + i)
document.write("<br />")
}
</script>


A sada da objasnimo sve što smo napisali.
Dakle pišemo:

for (i = 0;
što znači ispisuj i, početna vrijednost slova i = 0

<= 5;
ispisuj sve dok je i manji od 5

i++
povećavaj i za jedan broj

zatim pišemo vitičastu zagradu i unutra rečenicu pomoću document.write. Sa navodnicima i znakom + na kraju odvajamo tekst od varijable i, i ispisujemo. Document.write("<br />") pogađate, ispisuje novi red. Zatvaramo vitičastu zagradu i zatvaramo kod sa </script> .Sljedeći tutorijal: While Loop

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012