Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 PHP TUTORIJALI

IF/ELSE petlje


If/else petlja je napredniji oblik „čiste“ IF petlje. Objasnit ću vam kako radi IF/ELSE petlja:
Želite na svojoj stranici pitati korisnike jesu li zadovoljni sa izgledom stranice. Sa IF petljom je to jako jednostavno. Postavite dva pitanja: „Zadovoljan sam“ i „nisam zadovoljan“. Ako odabere „Zadovoljan sam“ proslijedite ga natrag stranicu, a ako odabere „nisam zadovoljan“ proslijedite ga na stranicu (npr) „prijedlozi“.

Najjednostavniji primjer if/else petlje:

<?php
$broj_jedan = 1;
if ( $broj_jedan == 1 ) {
echo "Ova tvrdnja je tocna";
} else {
echo "Ova tvrdnja nije tocna";
}
?>


Rezultat:
Ova tvrdnja je tocna

U ovom slučaju, tvrdnja je bila točna. Sada ćemo napraviti primjer gdje tvrdnja nije točna:

<?php
$broj_jedan = 15;
if ( $broj_jedan == 23 ) {
echo "Ova tvrdnja je tocna";
} else {
echo "Ova tvrdnja nije tocna";
}
?>

Rezultat:
Ova tvrdnja nije tocna

Sljedeći tutorijal: Elseif petlja

_________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012