Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 HTML TUTORIJALI

Tablice

Tablice su možda i najzbunjenije za početnike i neki kad to vide pobjegnu od HTML-a jer misle: " ta će mi to kad imam Dreamweaver koji to umjesto mene obavi". E pa to nije baš tako. Ako budete možda nekad radili sa PHP-om ili ASP-om trebat će vam znanje "ručne" izrade tablica u HTML-u.

Za početak tablice koristimo <table>. U tom elementu postoje tagovi <tr> (redak) i <td> (stupac).
Evo primjera jedne tablice sa dva reda i dva stupca.

<table border="1">
<tr>
<td> Prvi red i prvi stupac </td>
<td> Prvi red i drugi stupac </td>
</tr>
<tr>
<td> Drugi red i prvi stupac </td>
<td> Drugi red i drugi stupac </td>
</tr>
</table>


Ovako pravimo ako imamo npr. jedan redak sa u prvom stupcu a u istom tom redku u drugom stupcu imamo dva redka.

Evo primjera:
<table border="1">
<tr>
<td rowspan="2">Jedan redak </td>
<td>Prvi redak</td>
</tr>
<tr>
<td>Drugi redak </td>
</tr>
</table>


Primjetite Rowspan s brojem 2. Taj broj označava koliko se redaka nalazi u drugom stupcu.Kada imate dva redka i u prvom 1 stupac a u drugom 2 stupca. Onda koristite Colspan. Evo primjera:

<table border="1">
<tr>
<td colspan="2">Jedan redak </td>
</tr>
<tr>
<td>Prvi stupac </td>
<td>Drugi stupac </td>
</tr>
</table>

Cellspacing
Koristite cellspacing za razmak između rubova tablice. Pogledajmo primjer:

<table border="1" cellspacing="6">
<tr>
<td colspan="2">Jedan redak </td>
</tr>
<tr>
<td>Prvi stupac </td>
<td>Drugi stupac </td>
</tr>
</table>

Cellpadding
Cellpadding koristite kada želite odvojiti tekst od rubova tablice. Pogledajmo primjer:

<table border="1" cellpadding="15">
<tr>
<td colspan="2">Jedan redak </td>
</tr>
<tr>
<td>Prvi stupac </td>
<td>Drugi stupac </td>
</tr>
</table>
Sljedeći tutorijal: Boja pozadine

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012