Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 HTML TUTORIJALI

Slike

Slike se mogu dodati na vašu stranicu sa ovim kodom:

<img src="XXX" />


XXX zamijenite sa jednim od sljedećega
src="pas.gif" slika se nalazi u istom direktoriju kao i HTML stranica
src="../pas.gif" slika se nalazi u prijašnjem direktoriju od HTML stranice
src="../slike/pas.gif" slika se nalazi u direktoriju "slike" , prijašnjem direktoriju od HTML stranice

Alternativni atribut

<img src="slomljenlink/pas.gif" alt="pas" />

u slućaju da se slika nemože učitati, biti će prikazana riječ "pas" unutar okvira slike.

Formatiranje slike

-VISINA I IRINA

<img src="pas.gif" height="100" width="100">

ako želite vi odrediti veličinu slike a ne da vam browser to odredi koristite kod iznad. Ovo može biti korisno kada vam se stranica počne "raspadati" zbog veličine slika i teksta.

-VERTIKALNO I HORIZONTALNO PODE ENJE

align (horizontalno)
-right
-left
-center
valign (vertikalno)
-top
-bottom
-center

Ovo je popis mogućih podešenja slika. Primjer koda u kojem je slika podešena:

<p>Ovo je neki tekst</p>
<p>
<img src="pas.gif" align="left">
ovo je opet neki tekst koji će se nalaziti na desno od slike
</p>


Linkovi na slike

<a href="http://www.tutorijali.net" target="_blank>
<img src="pas.gif">
</a>

sa ovim kodom će browser prikazati sliku koja će voditi na neku stranicu kada kliknete na nju.

<a href="http://www.espn.com" target="_blank>
<img src="ahman.gif" border="0">
</a>

sa ovim kodom odredili ste da neće biti okvira oko slike. Ako želite da slike imaju okvir, zamijenite 0 sa nekim brojem.

<a href="sunset.gif">
<img src="thmb_sunset.gif">
</a>

ovaj kod će prikazati manju verziju slike koja će biti link na veću stranicu. Naravno, manju sliku vi morate napraviti.
Thumbnails-to je naziv za smanjene verzije slika, napravljene da bi se stranica brže učitavala ili zbog estetskih razloga. Thumbnail ima link na sliku u punoj kvaliteti.

Slike kao linkovi

<a href="http://www.tutorijali.net/">
<img src="pas.gif"> </a>

primjer koda koji će pretvoriti sliku u link na neku stranicu.

<a href="pas.gif"> <img src="thmb_pas.gif"> </a>

primjer koda koji će prikazati na stranici umanjenu sliku koja će biti link na veću sliku.


Sljedeći tutorijal: Liste

_________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012