Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 HTML TUTORIJALI

Komentari

Sa komentarima možete pisati bilo gdje unutar skripte a taj tekst neće biti prikazivan na stranici, tj. moći će se vidjeti samo ako otvorite skriptu sa code editorom. Na ovaj način možete ostavljati sebi poruke unutar skripte i sa njima npr. skrenuti pozornost na jedan dio skripte, ili sa ovime možemo jedan dio skripte isključiti, a sačuvati kod tog dijela, kojeg možemo ponovno aktivirati ako izbrišemo sljedeće:

<! -- sa ovim otvaramo komentar
--> sa ovim zatvaramo komentar


<html>
<head>
<body>
ovo je tekst
<! --kojeg cu izbrisati -->
</body>
</head>
</html>Sljedeći tutorijal: Formatiranje

_________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012