Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 HTML TUTORIJALI

Elementi

Html elementi se sastoje od 3 osnovna dijela:
1. tag koji otvara neki element
2. sadržaj elementa
3. tag koji zatvara taj element

<b>
ovo je podebljani tekst
</b>


ELEMENTI:
<HTML>
-sa ovim elementom počinje i završava svaka web stranica

<HEAD>
-ovaj element se treba nalaziti unutar <html> elementa
-browser ne prikazuje sadržaj unutar ovog elementa

<TITLE>
-ovaj element se treba nalaziti unutar HEAD elementa
-riječi koje napišete unutar ovog elementa će biti prikazane na vrhu web browsera

<BODY>
-sadržaj napisan unutar ovog elementa će se prikazivati na web stranici, to znači tu idu tekst, slike...


PRIMJER:

<html>
<head>
<title>moja stranica</title>
</head>
<body>
moj tekst
</body>
</html>


Sljedeći tutorijal: Komentari

_________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012