Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 HTML TUTORIJALI

Atributi

HTML atributi se koriste za proširivanje tagova. Imamo više vrsta atributa a neki od njih su:
Class ili ID atribut
Name atribut
Title atribut
Align atribut
Valign atribut


Class ili ID atribut
Te atribute ćemo najčešće koristiti kada imamamo stil definiran u CSS-u. Znači ako negdje u nekom CSS Style-u imamo definirano npr. pod klasom "odlomak" plava pozadina, bijela slova, bold slova i italic itd. Tada samo u HTML fajlu napišemo npr. <table class="odlomak">

Ali više o CSS-u pogledajte u CSS tutorijalu i sve će vam biti puno jasnije.

Name atribut
Sa name atributom dodjeljujemo ime nečemu, npr. polju za unos teksta:

Ime: <input type="text" name="ime">
Prezime: <input type="text" name="prezime">


Takve ćete kasnije formulare koristiti kada budete trebali raditi sa formularima.

Title atribut
Ovo je možda malo i zaboravljeni atribut i ne koristi se baš često, ali eto red je da i njega naučimo. Evo primjera kako dodati Title atribut:

<p title="Ja ucim HTML">Ovo je moj tekst</p>


Probajte sada doći mišem na rečenicu Ovo je moj tekst. (Naravno ne u html kodu nego kada usnimite i učitate stranicu)

Align atribut
Za razliku od title atributa align atribut se dosta često koristi. Njime određujemo poziciju nekog teksta, tablice, slike itd. Evo primjera

<p align="center">Ovo je moj tekst</p>
<p align="left">Ovo je moj tekst</p>
<p align="right">Ovo je moj tekst</p>


Valign atribut
Ovo je dosta slično kao i align atribut samo što se ovaj koristi za vertikalno pozicioniranje. Evo primjera sa napravljenom tablicom i pozicioniranim tekstom skroz na dno.

<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="307" valign="bottom" bgcolor="#CCCCCC">Ovo je moj tekst </td>
</tr>
</table>
Sljedeći tutorijal: Komentari u HTML-u

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012