Tutorijali.Net forum
web-coderz banner vodi na krivu adresu - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Stranica i forum (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Prijedlozi, primjedbe i pohvale (/forumdisplay.php?fid=2)
+---- Forum: Bug report (/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Thread: web-coderz banner vodi na krivu adresu (/showthread.php?tid=866)web-coderz banner vodi na krivu adresu - tutorial - 16-03-2008 11:38 PM

Primjetio sam da banner koji se nalazi na ovoj stranici vodi na http://webcoderz.com - stranicu koja ne postoji (više - manje). Stranica na koju bi, koliko sam shvatio, banner trebao voditi je http://web-coderz.com.


RE: web-coderz banner vodi na krivu adresu - Gogy - 17-03-2008 08:14 AM

Hvala. Ispravljeno.