Tutorijali.Net forum
Savremena konfiguracija personalnih računara - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Izrada weba (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Ostalo (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: Savremena konfiguracija personalnih računara (/showthread.php?tid=1911)Savremena konfiguracija personalnih računara - Munja97 - 17-11-2012 11:32 AM

Ljudi treba da napravim prezentaciju o savremenoj konfiguraciji personalnih računara i treba neko da mi pomogne oko teksta pošto ne mogu naći nigdje na internetu.