Tutorijali.Net forum
Promjena korisničkog imena - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Stranica i forum (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Obavijesti (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Promjena korisničkog imena (/showthread.php?tid=1662)Promjena korisničkog imena - Gogy - 16-03-2011 11:27 PM

Korisnik scroler je preimenovan u r0tring