Tutorijali.Net forum
Paint tutorijali - Printable Version

+- Tutorijali.Net forum (http://www.tutorijali.net/forum)
+-- Forum: Stranica i forum (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Prijedlozi, primjedbe i pohvale (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Paint tutorijali (/showthread.php?tid=135)

Pages: 1 2 3 4


RE: Paint tutorijali - Len0 - 15-03-2009 07:13 PM

Postala je praksa da se pri prijavi na bilo koji forum Ĩitaju pravila foruma.


RE: Paint tutorijali - Gogy - 15-03-2009 07:33 PM

Mogla bi postat praksa da se banaju korisnici koji otvaraju teme stare sto godina... ovo ide lock.